Komt u ons bestuur versterken?

Bpf Foodservice zoekt een nieuwe bestuurder én lid van de beleggingscommissie. Bent u de juiste man of vrouw om ons bestuur te versterken?

Hebt u bestuurlijke ervaring, kennis van vermogensbeheer én komt u uit de branche van de Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen (of hebt u daar affiniteit mee)? Dan bent u misschien de bestuurder die we zoeken! Bij ons zijn groothandels aangesloten die verschillende food- en non-foodartikelen verkopen.

Wat doet het bestuur?

Bestuurders van Bpf Foodservice zijn samen verantwoordelijk voor een goed pensioen voor werknemers, gepensioneerden en oud-werknemers die na hun vertrek uit onze branche hun pensioen bij ons fonds hebben laten staan. Centraal daarbij staan onze kernwaarden: persoonlijk, transparant, betrouwbaar, efficiënt.

Het bestuur bestaat uit acht personen: vier bestuurders namens de werkgevers, drie namens de werknemers en een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden. Er is een vacature ontstaan voor een bestuurder namens de werknemers en lid van de beleggingscommissie. Na goedkeuring door toezichthouder De Nederlandsche Bank is de benoeming is voor een tijdvak van vier jaar. Daarna kan een bestuurder herbenoemd worden voor nog eens twee periodes van vier jaar.

Wie zoeken we?

Gezien de samenstelling van het bestuur zoeken we ervaren bestuurders met een financieel / economisch profiel. U bent in het verleden al eens getoetst en goedgekeurd door De Nederlandse Bank voor een rol in een beleggingscommissie of u bent in staat op korte termijn een dergelijke toetsing met succes te ondergaan. Bent u nog geen lid van een vakorganisatie? Ook dan kunt u solliciteren. We vragen u wel om dan alsnog lid te worden. 
Gedurende het bestuurslidmaatschap worden er voldoende mogelijkheden geboden om uw kennis op niveau te houden en waar nodig op niveau te brengen.

Diversiteit

We hechten veel waarde aan diversiteit. Diversiteit aan de bestuurstafel zorgt ervoor dat we vanuit verschillende perspectieven afwegingen kunnen maken die in het belang zijn van alle deelnemers aan ons fonds. We zoeken een goede kandidaat, maar bij gelijke geschiktheid hebben vrouwelijke kandidaten en jongere kandidaten de voorkeur.

Hebt u interesse?

Reageren kan tot 15 november 2018 via secretaris-bpffoodservice@ziggo.nl. De procedure neemt een aantal weken in beslag.

Wilt u meer informatie?

Meer informatie over ons fonds vindt u op deze website. Op de pagina Documenten vindt u het Functieprofiel. Als u aanvullende vragen hebt, neemt u dan gerust contact op met de bestuurssecretaris van het pensioenfonds Martijn Raaijmakers via secretaris-bpffoodservice@ziggo.nl.