Wordt u ons nieuwe bestuurslid?

Het bestuur van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Foodservice & Groothandel in Levensmiddelen (Bpf Foodservice) is op zoek naar een nieuwe voorzitter namens de werkgevers. Bent u onze kandidaat?

Wij stellen ons voor…

Wij zijn een zelfstandig bedrijfstakpensioenfonds gericht op de foodservice en aanverwante sectoren.

Onze missie is het zorgen voor de meest passende pensioenregeling ten behoeve van alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden die aansluit op de behoefte van werknemers en werkgevers uit de aangesloten sector(en). We baseren dat op integriteit en kwaliteit en met aandacht voor een persoonlijke benadering.

Ons fonds bindt werknemers en werkgevers door het aanbieden van een passend pensioenproduct, dat onderscheidend is in eenvoud en kostenefficiëntie, toekomstbestendigheid en focus op de klant.

Zo is ons bestuur samengesteld…

Het bestuur van ons fonds bestaat uit gedreven teamplayers die hun verantwoordelijkheid durven te nemen en belanghebbenden weten te overtuigen van het pensioenfondsbeleid. We zijn samen verantwoordelijk voor het besturen en functioneren van alle organen van het pensioenfonds.
Het bestuur bestaat uit 8 personen. Daarvan zijn 4 bestuurders van werkgeverszijde, 3 van werknemerszijde en is één bestuurslid vertegenwoordiger van pensioengerechtigden. Van de leden van het bestuur worden 4 leden benoemd door het bestuur na voordracht door de werkgeversorganisatie(s).Het bestuur wordt ondersteund door een bestuurssecretaris.
Bpf Foodservice komt graag in contact met kandidaten voor de vacature bestuurslid namens de werkgevers, die het voorzitterschap in het bestuur kan vervullen.

En u bent iemand die als voorzitter…

 • aantoonbaar beschikt over minimaal HBO+ werk- en denkniveau;
 • bij voorkeur een afgeronde passende opleiding heeft minimaal op geschiktheidsniveau B voor het aandachtsgebied ‘Het besturen van een organisatie’;
 • minimaal 5 jaar bestuurlijke ervaring heeft in relevante organisaties;
 • verbindend weet op te treden te midden van bestuursleden met verschillende achtergronden en in staat is impasses te doorbreken;
 • acties onderneemt om een goede vergadercultuur te bevorderen;
 • in staat is een open sfeer te creëren waarin bestuursleden gelijkwaardig kunnen opereren;
 • het vertrouwen heeft van de overige bestuursleden en coachend optreedt naar nieuwe bestuurders;
 • oog heeft voor de taakvervulling en verantwoordelijkheden van alle bestuursleden;
 • effectief de vergaderingen kan leiden vanuit een goede voorbereiding en adequaat timemanagement;
 • het gezicht is van het pensioenfonds en het pensioenfonds vertegenwoordigt in de communicatie met belanghebbenden, stakeholders en media;
 • bij voorkeur kennis heeft van de sector (de branches Groothandel in Levensmiddelen en Groothandel in Horecaproducten);
 • in staat is om de grote lijn van het fonds te bewaken.

Verder bent u…

 • mogelijk iemand met aantoonbare, specialistische en actuele kennis op het gebied van informatica of bedrijfsinformatiekunde;
 • mogelijk in staat om impact en gevolgen te bepalen van nieuwe technologische ontwikkelingen voor het pensioenfonds;
 • mogelijk iemand met aantoonbare, relevante werkervaring op het terrein van risicomanagement (bijvoorbeeld als pensioenfondsbestuurder met aandachtsgebied risk, of als risk manager of als intern toezichthouder met aandachtsgebied risk);
 • in staat een visie te ontwikkelen en strategie te bepalen met betrekking tot het risicomanagement van Bpf Foodservice en de relevante (maatschappelijke) ontwikkelingen;
 • iemand die, minimaal een half jaar, geen financiële en hiërarchische banden heeft met een uitbestedingsrelatie van ons fonds;
 • bereid gemiddeld anderhalve dag per week als voorzitter met het fonds bezig te zijn;
 • bij voorkeur in het verleden al eens met succes getoetst door toezichthouder De Nederlandsche Bank voor een voorzittersrol bij een pensioenfonds. Óf u kunt binnen afzienbare tijd zo’n toetsing met succes ondergaan. Voor een nieuw voorzitterschap is een inwerkperiode van minimaal 1 jaar gebruikelijk voordat een toetsing kan plaatsvinden.

Diversiteit

We hechten veel waarde aan diversiteit. Diversiteit aan de bestuurstafel zorgt ervoor dat we vanuit verschillende perspectieven afwegingen kunnen maken die in het belang zijn van alle deelnemers aan ons fonds. We zoeken een goede kandidaat, maar bij gelijke geschiktheid hebben vrouwelijke kandidaten en jongere kandidaten de voorkeur.

Vergoeding

De bestuurders ontvangen een passende vergoeding bij de functie en organisatie. Deze vergoeding bestaat voor een deel uit een vaste vergoeding en voor een deel uit een vergoeding die gerelateerd is aan de vergaderfrequentie.

Meer informatie

Meer gedetailleerde informatie vindt u in de algemene functie-eisen bestuurder en het specifieke profiel voor de voorzitter en het specifieke profiel voor een bestuurslid met aandachtsgebied IT. Op deze website vindt u ook meer informatie over onze organisatie en onze reglementen.

Reageren?

Uiterlijk 1 juni ontvangen wij graag uw reactie met een motivatiebrief en cv per e-mail aan de bestuurssecretaris Martijn Raaijmakers: martijn.raaijmakers@bpffoodservice.nl