Wordt u ons nieuwe bestuurslid?

Het bestuur van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Foodservice & Groothandel in Levensmiddelen (Bpf Foodservice) is op zoek naar een nieuw bestuurslid én lid van de balansmanagementcommissie namens de werkgevers. Bent u onze kandidaat?

Wij stellen ons voor…

Wij zijn een zelfstandig bedrijfstakpensioenfonds gericht op de foodservice en aanverwante sectoren.

Onze missie is het zorgen voor de meest passende pensioenregeling ten behoeve van alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden die aansluit op de behoefte van werknemers en werkgevers uit de aangesloten sector(en). We baseren dat op integriteit en kwaliteit en met aandacht voor een persoonlijke benadering.

Ons fonds bindt werknemers en werkgevers door het aanbieden van een passend pensioenproduct, dat onderscheidend is in eenvoud en kostenefficiëntie, toekomstbestendigheid en focus op de klant.

Zo is ons bestuur samengesteld…

Het bestuur van ons fonds bestaat uit gedreven teamplayers die hun verantwoordelijkheid durven te nemen en belanghebbenden weten te overtuigen van het pensioenfondsbeleid. We zijn samen verantwoordelijk voor het besturen en functioneren van alle organen van het pensioenfonds.
Het bestuur bestaat uit 8 personen. Daarvan zijn 4 bestuurders van werkgeverszijde, 3 van werknemerszijde en is één bestuurslid vertegenwoordiger van pensioengerechtigden. Van de leden van het bestuur worden 4 leden benoemd door het bestuur na voordracht door de werkgeversorganisatie(s).
Bpf Foodservice komt graag in contact met kandidaten voor de vacature bestuurslid namens de werkgevers, en lid van de balansmanagementcommissie.

En u bent iemand die als bestuurslid balansmanagementcommissie….

 • aantoonbaar beschikt over minimaal HBO+ werk- en denkniveau; bij voorkeur aangevuld met specifieke beleggingsopleidingen;
 • aantoonbaar over tenminste geschiktheidsniveau B beschikt voor vermogensbeheer, uitbesteding en risicomanagement, actuariële aspecten en verslaglegging;
 • minimaal 5 jaar (bestuurlijke) ervaring in organisaties op het gebied van vermogensbeheer en beleggingsbeleid en werkervaring op het gebied van institutioneel vermogensbeheer of financieel risicomanagement;
 • aantoonbare specialistische en actuele kennis op het gebied van beleggen en vermogensbeheer;
 • ervaring heeft met het beheren van vermogens;
 • aantoonbare kennis heeft op het gebied van balansmanagementvraagstukken, kan denken in nominale en reële kaders en het daaraan verbonden dekkingsgraadrisico;
 • een brede blik op de economie in zijn algemeenheid heeft en in staat de impact van veranderingen in het economisch systeem te onderkennen en de gevolgen hiervan voor het pensioenfonds te kunnen inschatten/beoordelen.

Ook bent u in staat om:

 • bestuurlijk tegenwicht te bieden met betrekking tot adviezen van de vermogensbeheerder(s) en adviseur(s) van het pensioenfonds;
 • de werking van financiële instrumenten te beoordelen;
 • de risico’s van de diverse onderdelen van de asset-allocatie te kunnen beoordelen;
 • de risico's die verbonden zijn aan de uitbesteding van vermogensbeheer te kunnen beoordelen;
 • op objectieve wijze de vermogensbeheerder(s) van het pensioenfonds te evalueren en te beoordelen;
 • de adviezen vanuit de balansmanagementcommissie, inclusief alle afwegingen helder toe te lichten bij het bestuur van het pensioenfonds;
 • daarnaast kan de bestuurder op geschiktheidsniveau B acties benoemen en uitvoeren om de eigen competenties te ontwikkelen, collega-bestuurders hierin verder te helpen en zo aan beter bestuur bijdragen.

Verder bent u…

 • mogelijk iemand met aantoonbare, relevante werkervaring op het terrein van risicomanagement (bijvoorbeeld als pensioenfondsbestuurder met aandachtsgebied risk, of als risk manager of als intern toezichthouder met aandachtsgebied risk);
 • in staat een visie te ontwikkelen en strategie te bepalen met betrekking tot het risicomanagement van Bpf Foodservice en de relevante (maatschappelijke) ontwikkelingen;
 • mogelijk iemand met aantoonbare, specialistische en actuele kennis op het gebied van informatica of bedrijfsinformatiekunde;
 • mogelijk in staat om impact en gevolgen te bepalen van nieuwe technologische ontwikkelingen voor het pensioenfonds;
 • iemand die, minimaal een half jaar, geen financiële en hiërarchische banden heeft met een uitbestedingsrelatie van ons fonds;
 • bereid gemiddeld één dag per week als bestuurslid met het fonds bezig te zijn;
 • bij voorkeur in het verleden al eens met succes getoetst door toezichthouder De Nederlandsche Bank voor een rol in een commissie vermogensbeheer. Óf u kunt binnen afzienbare tijd zo’n toetsing met succes ondergaan.

Diversiteit

We hechten veel waarde aan diversiteit. Diversiteit aan de bestuurstafel zorgt ervoor dat we vanuit verschillende perspectieven afwegingen kunnen maken die in het belang zijn van alle deelnemers aan ons fonds. We zoeken een goede kandidaat, maar bij gelijke geschiktheid hebben vrouwelijke kandidaten en jongere kandidaten de voorkeur.

Vergoeding

De bestuurders ontvangen een passende vergoeding bij de functie en organisatie. Deze vergoeding bestaat voor een deel uit een vaste vergoeding en voor een deel uit een vergoeding die gerelateerd is aan de vergaderfrequentie.

Meer informatie

Meer gedetailleerde informatie vindt u in de algemene functie-eisen bestuurder, het specifieke profiel voor een bestuurslid vermogensbeheer en het specifieke profiel van een bestuurslid met aandachtsgebied risicomanagement. Op deze website vindt u ook meer informatie over onze organisatie en onze reglementen.

Reageren?

Uiterlijk 1 juni ontvangen wij graag uw reactie met een motivatiebrief en cv per e-mail aan de bestuurssecretaris Martijn Raaijmakers: martijn.raaijmakers@bpffoodservice.nl.