Nieuw pensioenstelsel

Een nieuw pensioenstelsel in Nederland

 

Op 1 juli 2023 ging de Wet toekomst pensioenen in. Dit betekent een nieuw pensioenstelsel in Nederland. Pensioenfondsen moeten voor 1 januari 2028 een pensioenregeling binnen het nieuwe pensioenstelsel hebben. Ook wij krijgen een nieuwe pensioenregeling. Deze gaat naar verwachting in op 1 januari 2026. De sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties binnen onze branche) stelden het transitieplan op. Hierin omschrijven ze de afspraken die zijn gemaakt voor de nieuwe pensioenregeling. We maakten voor iedere groep deelnemers een samenvatting. Zo leest u de belangrijkste afspraken in het kort:

- Bekijk hier de samenvatting voor iedereen die pensioen opbouwt
- Bekijk hier de samenvatting voor iedereen die pensioen krijgt
- Bekijk hier de samenvatting voor iedereen die in het verleden pensioen opbouwde en bij ons liet staan

In het volledige transitieplan vindt u alle afspraken terug die de sociale partners hebben gemaakt.

Hieronder ziet u een algemene animatie over het nieuwe pensioenstelsel. Deze animatie is gemaakt door de overheid en de pensioensector.

 

Algemene informatie over het hoe en waarom van dit nieuwe pensioenstelsel leest en ziet u:

Niet alles verandert. Wat goed is in het pensioenstelsel dat we voor 1 juli 2023 hadden houden we. Dit geldt voor iedereen die in Nederland pensioen opbouwt, heeft opgebouwd of al pensioen krijgt.

 

Verschillen oude pensioenstelsel & nieuwe pensioenstelsel

 

 

Hieronder ziet u een algemene animatie over wat hetzelfde blijft en wat er verandert. Deze animatie is gemaakt door de overheid en de pensioensector. 

 

Wat verandert er niet?

 • Werknemers bouwen via hun werkgever vaak verplicht pensioen op. Zo leggen veel mensen in Nederland samen met hun werkgever geld opzij voor hun pensioen. Het fonds beheert het geld en keert het later elke maand uit.
 • Het pensioen blijft een aanvulling op de AOW.
 • Iedereen krijgt pensioen zolang hij of zij leeft.
 • Doordat veel werknemers meedoen, zijn de kosten van pensioenen relatief laag.
 • De belastingdienst stimuleert het opbouwen van pensioen.
 • Werknemers die door arbeidsongeschiktheid (deels) niet meer kunnen werken, blijven pensioen opbouwen.
 • Pensioenregelingen bieden ook financiële bescherming aan de nabestaanden van werknemers bij overlijden. De manier waarop dit gebeurt, verandert wel.

Wat verandert er wel

 • U krijgt persoonlijk pensioenvermogen
 • Het nabestaanden pensioen is voor iedereen gelijk. Als u overlijdt dan is er pensioen voor uw partner en kind(eren) als: 
  • u in dienst bent bij de werkgever waar u pensioen opbouwt; of
  • de eerste 3 maanden dat u werkloos bent of tijdens de WW-periode
  • u met pensioen bent
 • Uw pensioen beweegt mee met de economie. Ook als u al met pensioen bent.

 

Bekijk de tijdlijn

In de tijdlijn hieronder staat waar we nu staan en wat er nog moet gebeuren.