Nieuws

AOW-partnertoeslag verdwijnt per 1 januari 2015

Alle mensen die in Nederland wonen of werken ontvangen van de overheid een AOW-pensioen vanaf het moment dat ze een bepaalde leeftijd bereiken. Deze AOW-leeftijd gaat stap voor stap omhoog naar 67 jaar. Tot 1 oktober 2014 start het AOW-pensioen op 65 jaar en 2 maanden. Daarna stijgt de AOW-leeftijd naar 65 jaar en 3 maanden.

Wat is AOW-partnertoeslag?

De AOW-partnertoeslag is een extra uitkering van de overheid voor mensen die een AOW-pensioen ontvangen en een jongere partner hebben. Die partner moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • hij/zij moet geen of weinig eigen inkomen hebben, en
  • hij/zij moet jonger zijn dan 65 jaar en 2 maanden (vanaf 1 oktober 2014: 65 jaar en 3 maanden)

Waarom is er een AOW-partnertoeslag?

Gepensioneerden die samenwonen of getrouwd zijn, ontvangen samen een volledig AOW-pensioen. Er kan een gat ontstaan in het gezinsinkomen als de oudste partner de leeftijd bereikt waarop hij of zij AOW-pensioen van de overheid ontvangt en de jongste partner nog niet:

  • de jonge partner is nog te jong om AOW-pensioen te ontvangen, maar
  • de gepensioneerde ontvangt alleen zijn of haar deel van het AOW-pensioen.

Hoe hoog is de AOW-partnertoeslag?

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het gezinsinkomen. Hoe meer inkomen, des te lager de uitkering. Iedereen die geboren is op of na 1 januari 1950 heeft geen recht meer op een AOW-partnertoeslag.

Ik heb al AOW-partnertoeslag, verandert dat?

Het kabinet heeft plannen om de regels aan te passen voor gepensioneerden die op 1 januari 2015 al een AOW-partnertoeslag ontvangen. De aanpassing betreft gepensioneerden die samen met hun partner (zonder AOW-pensioen) een hoger inkomen hebben dan € 3.593 bruto per maand. Dit staat in een wetsvoorstel dat is aangenomen door de Tweede Kamer. Het ligt nu voor behandeling bij de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer akkoord is, voert de overheid het door.
Als de verandering voor u geldt, krijgt u eind 2014 een brief van de overheid met het nieuwe bedrag aan AOW-partnertoeslag.

Meer informatie

Wilt u meer weten? De Sociale Verzekeringsbank regelt voor de overheid het AOW-pensioen en de AOW-partnertoeslag. Alle bedragen, regels, plannen en rekenmodules vindt u op de website van deze organisatie: www.svb.nl.

Bron: SVB