Nieuws

Ontvangt u pensioen en woont u in het buitenland?

U woont in het buitenland en u ontvangt pensioen? Dan sturen wij u één keer per jaar een formulier toe om in te vullen. U moet dan persoonlijke vragen beantwoorden en bewijzen dat u in leven bent. U moet dit formulier laten ondertekenen door een bevoegde instantie.

Vaak was dit bij de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in uw land, zoals een ambassade of consulaat. Dat is vanaf 1 januari 2018 niet meer mogelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stopt met deze dienstverlening.

Waar kunt u wel nog terecht?

Bij andere bevoegde autoriteiten kunt u wel nog terecht voor de ondertekening, zoals:

  • de plaatselijke overheid (gemeente)
  • een notaris
  • de politie
  • het Bureau voor Sociale Zaken (Suriname, Antillen)
  • Justice of the Peace (Australië)
  • de Commissioner for Oaths (Verenigd Koninkrijk, Canada)
  • de OCMW (België)

Waarom is dit formulier belangrijk?

Het formulier is belangrijk voor uw pensioenuitkering. Ons pensioenfonds zet de betaling van uw pensioen stop als wij dit formulier niet volledig ingevuld en gewaarmerkt van u retour ontvangen. Wat u precies moet doen staat in de brief bij het formulier.

Waarom moet u dit invullen?

Als u in Nederland woont, dan ontvangt ons pensioenfonds automatisch informatie van de gemeente. Als er veranderingen zijn in uw situatie, krijgen we daarvan snel bericht. Bijvoorbeeld bij verhuizen binnen Nederland, trouwen, scheiden of overlijden.

Als u in het buitenland woont, krijgen we die informatie niet vanzelf. Deze veranderingen moet u aan ons doorgeven. Hoe eerder ons fonds op de hoogte is, des te beter. Dit geldt overigens niet alleen voor ons pensioenfonds. Ook andere instanties waar u pensioen van ontvangt, hebben deze informatie nodig. Bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank voor de uitkering van uw AOW-pensioen.

Meer informatie

Bent u van plan te verhuizen naar het buitenland? Of hebt u vragen over het formulier of over uw pensioen? Neem dan contact op. Wij helpen u graag.