Nieuws

Uw pensioenoverzicht staat online voor u klaar

U krijgt uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) niet meer op papier. Het UPO staat klaar in de beveiligde online omgeving van onze website: Mijn Pensioencijfers. Log in met uw DigiD.

Elk jaar ontvangen werknemers en gepensioneerden van ons fonds een nieuw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Wij hebben u een e-mail gestuurd dat uw UPO digitaal voor u klaar staat. Deelnemers die hun e-mailadres nog niet hebben doorgegeven, zijn hierover schriftelijke geïnformeerd. Hoort u bij deze groep? Geef uw persoonlijke e-mailadres gelijk door als u met uw DigiD inlogt in Mijn Pensioencijfers. Zo ontvangt u voortaan ook een e-mail als persoonlijke pensioeninformatie digitaal voor u klaar staat.
Hebt u uitdrukkelijk aangegeven uw persoonlijke pensioeninformatie liever per post te willen ontvangen? Dan ontvangt u uw UPO natuurlijk per post.
Oud-werknemers ontvangen eenmaal in de 5 jaar een nieuw UPO. Het volgende UPO krijgen zij in 2020.

Wat staat in uw UPO?

In uw UPO ziet u hoeveel pensioen er voor u is en wat er geregeld is voor uw eventuele nabestaanden.
In dit UPO is uitgegaan van de situatie op 31 december 2017: de omrekening naar de pensioenrichtleeftijd 68 jaar is hierin dus nog niet verwerkt.
De gevolgen van de verhoging naar de nieuwe pensioenrichtleeftijd ziet u in het UPO dat u in de loop van 2019 ontvangt. Wilt u dat al eerder zien? Log dan in op Mijn Pensioencijfers.

Controleer uw gegevens

Controleer of uw persoonlijke gegevens kloppen. Let daarbij op het volgende:

1.

Staat uw naam en de naam van uw werkgever juist vermeld?

2. Klopt uw salaris?
3. Werkt u in deeltijd? Controleer dan ook of uw parttime percentage klopt.

Neem contact op met uw werkgever als een van deze gegevens niet correct zijn.

4.

Staat uw partner (nog) niet op het UPO?

 
  • Hebt u uw partner aangemeld na 31 december 2017? Dan ziet u dat terug in uw UPO in 2019. In de online omgeving Mijn Pensioencijfers ziet u de gegevens van uw partner wel al staan.
  • Wilt u uw partner aanmelden? Log dan in op Mijn Pensioencijfers. U vindt het aanmeldformulier bij Direct regelen.

Makkelijk en centraal

Mijn Pensioencijfers is een online beveiligde omgeving waar u uw persoonlijke pensioeninformatie vindt en direct zelf pensioenzaken kunt regelen. In Mijn Pensioencijfers:

  • Ziet u ook de gegevens van uw partner
  • Ziet u het e-mailadres waarop wij u berichten dat pensioeninformatie voor u klaar staat
  • Kunt u een verhuizing in of naar het buitenland doorgeven
  • Kunt u een offerte waardeoverdracht aanvragen
  • Kunt u zien welke keuzes u hebt (onder Pensioenopties)
  • Kunt u met de Pensioenplanner uitrekenen wat het betekent als u eerder of later met pensioen wilt gaan en
  • Met de Pensioenschets ziet u of dat voldoende is

Kortom, al uw pensioengegevens zijn makkelijk te vinden en staan centraal bij elkaar.

Meer informatie

Meer informatie over het UPO vindt u bij veelgestelde vragen op deze website.
Staat uw vraag er niet bij? Neem gerust contact met ons op. Onze medewerkers helpen u graag.