Nieuws

Ons beleggingsresultaat is voldoende

Ons pensioenfonds heeft over de afgelopen jaar én gemiddeld over de afgelopen vijf jaar voldoende rendement (= winst) geboekt met beleggen. Dat blijkt uit de Z-score van +0,28 en de uitkomst van de performancetoets van +1,96.

Dit zijn belangrijke gegevens voor een verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds zoals ons fonds. Omdat werkgevers in de branche verplicht zijn aangesloten, moeten de prestaties van het fonds goed genoeg zijn. De beleggingsprestaties van verplicht gestelde pensioenfondsen worden daarom jaarlijks getoetst.

Wat is de Z-score?

Voor de toets is een standaard norm – de Z-score – ontwikkeld. De Z-score is een maatstaf voor hoe het werkelijke beleggingsrendement van het fonds zich heeft ontwikkeld in vergelijking met het rendement van een benchmark (= normportefeuille). Als de Z-score positief is, heeft het fonds een hoger resultaat behaald dan het resultaat van de gekozen normportefeuille. Ons fonds heeft in 2018 een Z-score behaald van +0,28.

Wat is de performancetoets?

De Z-score kan per jaar flink verschillen. Daarom is er ook een gemiddelde Z-score over vijf jaar: de performancetoets. Wanneer de uitkomst van de performancetoets onder de 0 uitkomt, staat het werkgevers vrij om (op basis van het Vrijstellingsbesluit) een alternatief te zoeken voor het verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds. Ons fonds moet dan een werkgever vrijstelling geven van deelname aan ons fonds als de werkgever hierom vraagt én als hij aan een aantal voorwaarden voldoet.
Dat is bij ons fonds niet aan de orde. Over de periode 2014 tot en met 2018 zijn we uitgekomen op een score van +1,96. Dat is dus boven het vereiste minimum.

Meer informatie

Meer over de Z- scores van ons fonds leest u het jaarverslag dat begin juli wordt gepubliceerd. Onze jaarverslagen vindt u op de pagina Documenten. Hebt u hierover een vraag? Neem dan contact op met ons fonds.