Nieuws

Pensioenen gaan niet omhoog

De financiële positie van ons fonds is niet voldoende om de pensioenen per 1 januari te verhogen.

Het bestuur van ons fonds streeft ernaar om de pensioenen elk jaar te verhogen. Een verhoging zorgt er immers voor dat uw pensioen (deels) meegroeit met de prijsstijgingen. Om te verhogen moet de financiële positie van ons fonds goed genoeg zijn. Dat was eind 2018 niet het geval.

Beleidsdekkingsgraad als graadmeter

De financiële positie meten we onder andere aan de hand van onze beleidsdekkingsgraad. Onze beleidsdekkingsgraad moet van de wetgever 110% of hoger zijn om de pensioenen te kunnen verhogen. Eind november was onze beleidsdekkingsgraad 107,6%. Het bestuur heeft daarom in december moeten besluiten dat de pensioenen niet verhoogd kunnen worden.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op onze website: