Nieuws

2019: een goed beleggingsjaar, maar lage rente

Het bestuur blikt terug op 2019 en legt door middel van het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid.

Wat staat er in het jaarverslag?

In het jaarverslag leggen wij u uit met welke ontwikkelingen ons fonds in 2019 te maken kreeg en welke besluiten ons fonds heeft genomen. Ook leest u het oordeel van de Raad van Toezicht (RvT) en het Verantwoordingsorgaan (VO), en de reactie van het bestuur daarop.

En verder

  • informatie over onze financiële situatie
  • onze jaarrekening
  • de missie en visie van Bpf Foodservice

Liever een handige online samenvatting?

Omdat het jaarverslag erg groot is, maken we, net als vorig jaar, voor onze deelnemers en gepensioneerden een handzame online samenvatting, een Verkort Jaarverslag. Bestuurslid Jessica Matelski blikt hierin in een interview terug op 2019. De belangrijkste ontwikkelingen en cijfers van 2019 zijn samengevat en ook een korte vooruitblik ontbreekt niet.

Meer informatie

Bekijk hier het volledige jaarverslag 2019 of lees het Verkort Jaarverslag.