Nieuws

Nieuw pensioenstelsel een stap dichterbij

Na bijna een jaar praten zijn minister Koolmees van sociale zaken, de werkgevers en de vakbonden het eens over een nieuw pensioenstelsel. De manier waarop iedereen via zijn werk pensioen opbouwt, gaat veranderen. 

Het nieuwe pensioenstelsel is de uitwerking van het Pensioenakkoord dat de minister, de werkgevers en de vakbonden op hoofdlijnen afsloten in juni 2019.

Wat is de belangrijkste wijziging?

Uw pensioen nu

Via uw werk bouwt u pensioen op. De hoogte daarvan hangt af van hoeveel u gemiddeld tijdens uw loopbaan hebt verdiend. U en uw werkgever betalen pensioenpremie. Ons fonds belegt deze premie. Wij ‘beloven’ u vervolgens een pensioenuitkering (de ‘aanspraak’).
Maar dat is geen harde belofte. Wel doen we er alles aan om dat waar te maken. We berekenen daarom ver vooruit hoeveel geld we nu moeten hebben om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Daarbij maken we gebruik van een voorzichtige rekenrente. Dat zijn we verplicht. Die rente is echter al jaren heel laag. Daarom moeten we nu meer geld hebben om in de verre toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Dat is niet goed voor onze financiële positie. Een slechte financiële positie zorgt ervoor dat wij onze beloftes moeilijk kunnen nakomen.

Uw pensioen straks

Straks -als het nieuwe pensioenstelsel er is- bouwt u via uw werk een pensioenkapitaal op. De hoogte van uw pensioen hangt dan af van hoeveel pensioenkapitaal u hebt op het moment dat u met pensioen gaat. Het pensioenkapitaal bouwt u op tijdens uw loopbaan met de premie die u en uw werkgever betalen. Wij beleggen de premie en voegen de opbrengsten van de beleggingen toe aan uw kapitaal. U doet dit collectief met uw collega’s in de branche.
Maar we doen vooraf geen beloftes meer over de hoogte van uw pensioenuitkering. We geven een verwachting van wat wij denken dat uw pensioen wordt. Er is een risico dat de beleggingen meer of minder waard worden. Deze risico’s dragen alle deelnemers van het fonds samen. Jong én oud.

Nóg belangrijker: check uw pensioen!

Uw pensioen wordt minder voorspelbaar, want in de toekomst wordt de kans op mee- en tegenvallers groter. Uw pensioen kan sneller meegroeien met de algemene prijsstijgingen, maar gaat ook sneller omlaag als het economisch tegenzit. Er worden wel buffers ingebouwd, zodat die schokken beperkt worden.

Het wordt dus nóg belangrijker om geregeld te checken hoe uw pensioen ervoor staat. Veel mensen vinden dat moeilijk. Dat hoeft het niet te zijn. Lees hier hoe u dat in een paar klikken doet. Dan komt u straks niet voor verrassingen te staan.

Wanneer gaan de veranderingen in?

Voor 1 januari 2026 wordt de pensioenregeling aangepast.

Hoe gaat het nu verder?

De achterban van de partijen die de afspraken hebben gemaakt moeten ook akkoord gaan met de uitwerking. We verwachten over twee weken duidelijkheid hierover.

De uitwerking wordt daarna vastgelegd in een hoofdlijnennotitie die minister Koolmees voor de zomer naar de Tweede Kamer stuurt. Als de Tweede Kamer akkoord is en daarna ook de Eerste Kamer, volgt er een voorstel voor een nieuwe wet. Als die nieuwe wet er is, kunnen wij samen met vakbonden en werkgevers aan de slag met het veranderen van onze pensioenregeling.

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over het akkoord. 

Bron: Rijksoverheid