Nieuws

Tijdelijke maatregel voor de betaling van uw pensioenpremie

Het zijn ongewone tijden. Het coronavirus raakt ons allemaal. Er zijn nogal wat bedrijven in onze branche die gedeeltelijk of helemaal gesloten zijn. Wij begrijpen dat dit ernstige gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering en de liquiditeit.

Voor de betaling van de pensioenpremie heeft ons fonds daarom nog steeds een tijdelijke maatregel om de ondernemingen in deze tijd tegemoet te komen. Het bestuur van Bpf Foodservice wenst u veel gezondheid en ook sterkte in deze zakelijke barre tijden.

Is uw bedrijf getroffen door de maatregelen?

Normaal gesproken betaalt u de kwartaalnota voor de pensioenpremie volledig binnen 30 dagen. Is uw bedrijf getroffen door de maatregelen vanwege het coronavirus en is deze betaling daardoor nu lastig? Dan is het mogelijk om de premie gelijkelijk verdeeld over 3 maanden te betalen. Hiervoor kunt u een aanvraag indienen. Dat kan via het contactformulier in de werkgeversportal. Bij akkoord betaalt u:

  • een derde van de nota binnen 30 dagen;
  • een derde binnen 60 dagen en;
  • een derde binnen 90 dagen.

Automatisch incasso

Gaat u in andere termijnen betalen of hebt u uitstel van betaling aangevraagd? Dan hoeft u de automatische incasso niet stop te zetten. Wij incasseren dan niet op basis van incasso, maar vragen u om zelf het bedrag over te maken op basis van de nieuwe termijnen die wij met u hebben afgesproken.

Is uw bedrijf niet getroffen door de maatregelen?

Dit is een tijdelijke maatregel om werkgevers in onze sector tegemoet te komen. Als uw bedrijf de volledige nota binnen de reguliere termijn van 30 dagen kan betalen, vertrouwen wij erop dat u dat ook doet.

Vragen?

Hebt u vragen? Dan kunt u ons bereiken via e-mail of telefoon. Wij helpen u graag.

Bpf Foodservice volgt de ontwikkelingen op de voet. Wij houden u op de hoogte.
Veel gezondheid en succes voor u en uw werknemers in deze onrustige tijden.