Nieuws

Met pensioen? U krijgt uw jaaropgave eind januari

Zoals elk jaar ontvangt u in januari de jaaropgave. Dat is het overzicht van het pensioen dat u het afgelopen jaar van ons fonds hebt ontvangen. U hebt de jaaropgave nodig voor uw belastingaangifte.

Tegelijk met de jaaropgave ontvangt u een betaalspecificatie van uw pensioen. Op de bijlage daarbij leest u onder andere wat er verandert aan uw pensioen vanaf 1 januari 2022.

Op de jaaropgave: het pensioen dat u in 2021 hebt ontvangen

Verder staat erop:

  • De loonheffing die we voor u hebben ingehouden. Dat zijn de belastingen en premies.
  • Uw bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) die we voor u hebben ingehouden.

Op de betaalspecificatie: uw bruto pensioen, de inhoudingen en uw netto pensioen

Wat we inhouden op het bruto pensioen is anders dan vorig jaar. Dat komt omdat per 1 januari 2022 de belastingtarieven zijn aangepast. Uw netto pensioen is hierdoor ook anders.

Welke tarieven zijn er veranderd in 2022?

1. De bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) daalt

Deze bijdrage is dit jaar verlaagd van 5,75% naar 5,5%. We moeten dit inhouden op een pensioen tot en met € 59.706. Vorig jaar was dit grensbedrag € 58.311. 

2. De loonheffing gaat iets omlaag

U betaalt loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) over uw pensioen. Over uw pensioen tot € 69.399 gaat u iets minder loonheffing betalen dan vorig jaar. Over uw pensioen vanaf dit bedrag blijft de loonheffing in 2022 hetzelfde als in 2021.

3. Loonheffingskortingen iets gestegen

U hebt recht op een korting op de belasting die u moet betalen over uw inkomen. De loonheffingskorting kan uit twee delen bestaan:

1. Algemene loonheffingskorting

Hoe hoger uw inkomen, hoe lager de algemene loonheffingskorting. De maximale algemene loonheffingskorting is

  • € 1.494 als u AOW ontvangt;
  • € 2.888 als u nog geen AOW ontvangt.

2. Ouderenkorting

U hebt recht op ouderenkorting als u AOW ontvangt. Hoe hoger uw inkomen, hoe lager de ouderenkorting. De maximale ouderenkorting is € 1.726.

Is uw netto pensioen in 2022 hoger of lager?

Of uw netto pensioen door deze veranderingen hoger of lager uitkomt, hangt af van uw persoonlijke situatie. U ziet het op de betaalspecificatie die u eind januari van het fonds ontvangt. In de toelichting bij de betaalspecificatie leest u meer over de veranderingen.

Bewaar de jaaropgave voor uw belastingaangifte

Bij de belastingaangifte hebt u de jaaropgave nodig.
De betaalspecificatie is voor uw informatie. Lees hem door en bewaar deze bij uw administratie.

Uw jaaropgave en de betaalspecificatie staan straks beide in Mijn Pensioencijfers

We zetten ze eind januari allebei daar voor u klaar, ook als u de stukken via de post van ons krijgt. Log in en bekijk ze online. De papieren versie ontvangt u één keer.

Hebt u vragen over de aangepaste tarieven?

Kijk dan op de website van de Belastingdienst. Gebruik hierbij de zoekterm ‘fiscale informatie 2022'.

Hebt u vragen over uw jaaropgave of uw betaalspecificatie?

Neem dan contact met ons op. Onze medewerkers helpen u graag.