Nieuws

Vanaf 1 januari 2024 pensioenopbouw vanaf 18 jaar

Op 1 januari 2024 gaat de wettelijke leeftijd om pensioen op te bouwen van 21 naar 18 jaar. Het maakt niet uit hoe lang een werknemer in dienst is of voor hoeveel uren een werknemer in dienst is. Iedereen vanaf 18 jaar heeft per 1 januari 2024 recht op pensioenopbouw.

Werkgevers: meld uw werknemers aan

Werkgevers zorgen ervoor dat werknemers zijn aangemeld bij ons fonds. Aan de werkgevers vragen wij daarom: meld ál uw werknemers vanaf 18 jaar bij ons aan via Mijn Pensioenadministratie.

Alleen pensioenopbouw bij pensioengevend salaris

Of uw medewerker vanaf 18 jaar ook echt pensioen gaat opbouwen, is afhankelijk van de hoogte van zijn salaris. Ligt het salaris onder de franchise (2023: €16.322) dan heeft hij geen pensioengevend salaris en is er toch geen pensioenopbouw. Pas als het salaris hoger is dan de franchise, vindt er pensioenopbouw plaats. Meld de werknemer altijd aan, ook als het salaris lager is dan de franchise.