Verandert uw situatie?

Overlijden

U bent inmiddels uit dienst. Daardoor bouwt u geen pensioen meer op bij ons, dus ook geen partnerpensioen en wezenpensioen. Het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd, hebt u bij ons laten staan.

Moet er iets doorgegeven worden?

Als u in Nederland woont, is dat niet nodig. Mocht u overlijden, dan geeft de gemeente dat aan ons door. Woont u in het buitenland wanneer u overlijdt, dan moeten uw nabestaanden uw overlijden bij ons melden. Zij doen dat door een brief te sturen.

Wat is er geregeld voor uw nabestaanden?

Bent u tussen 1 januari 2001 en 1 januari 2015 uit dienst getreden? Dan is toen u uit dienst trad automatisch een deel van uw ouderdomspensioen ingeruild voor partnerpensioen. Dat partnerpensioen bedraagt 70% van het verlaagde ouderdomspensioen.
Hebt u vóór 1 januari 2001 en/of na 1 januari 2015 partnerpensioen opgebouwd bij ons? Dan kan dat ook nog tot uitkering leiden.

Het recht op wezenpensioen is vervallen toen u uit dienst trad. Hebt u vóór 1 januari 2001 wezenpensioen opgebouwd bij ons? Dan kan dat wel nog tot uitkering leiden. Uw partner en kinderen kunnen recht hebben op een uitkering vanwege de Algemene nabestaandenwet (ANWUitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid als u komt te overlijden.) van de overheid. De voorwaarden vindt u bij de Sociale Verzekeringsbank.

Hoeveel krijgen uw nabestaanden?

Het bedrag aan partnerpensioen staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). U kunt dit persoonlijke pensioenoverzicht online bekijken in Mijn Pensioencijfers. Is het partnerpensioen lager dan de wettelijke afkoopgrens? Dan kunnen wij binnen 6 maanden uw nabestaande voorstellen om het pensioen in één keer uit te betalen. Dit heet afkoop. 
Hebt u ook ergens anders pensioen opgebouwd? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van uw pensioen tijdens uw hele loopbaan.