Actuele cijfers

Financiële verplichtingen

Ons fonds wil voor u een zo goed mogelijk pensioen regelen. Het bedrag dat het fonds in kas moet hebben om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen betalen, noemen we de ‘pensioenverplichtingen’. Een pensioenfonds moet genoeg geld hebben om op lange termijn deze verplichtingen te kunnen nakomen. Daarom:

  • belegt ons fonds het geld zorgvuldig en
  • is een goede administratie ingericht van uw pensioen

Ons pensioenfonds heeft steeds meer geld nodig om aan alle verplichtingen te voldoen. Was in 2016 nog een bedrag van ruim € 1,1 miljard voldoende, in 2020 had het fonds bijna € 1,9 miljard nodig. Dat komt doordat de rekenrente steeds lager is geworden. Dit wordt veroorzaakt doordat een wijziging in de methode die DNB hanteert voor de vaststelling hiervan. Daarnaast zijn de grondslagen op basis waarvan de verplichtingen worden vastgesteld de afgelopen jaren verzwaard als gevolg van de toenemende levensverwachting.