Actuele cijfers

Herstelplan

Een pensioenfonds moet ervoor zorgen dat er voldoende geld is (vermogen) voor de pensioenuitkeringen die nu en in de toekomst moeten worden betaald. Als het vermogen gedeeld wordt door de waarde van de toekomstige uitkeringen, dan ontstaat een beeld van de financiële gezondheid van een pensioenfonds. De uitkomst hiervan heet de dekkingsgraadGraadmeter voor de financiële positie van het pensioenfonds. Een dekkingsgraad van 105% betekent dat tegenover iedere euro die aan pensioen uitgekeerd moet worden, € 1,05 in kas zit.. De dekkingsgraad is 100% als het vermogen van het pensioenfonds precies even groot is als de waarde van de toekomstige uitkeringen die het pensioenfonds naar verwachting moet doen. Volgens de wettelijke regels heeft een pensioenfonds ook buffers nodig om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen. De hoogte van de buffers hangt af van de specifieke situatie bij het pensioenfonds.

Financiële spelregels

Sinds 1 januari 2015 gelden financiële spelregels voor pensioenfondsen. Daarin is beschreven waaraan onze financiële positie moet voldoen. Volgens die regels is de financiële positie van ons fonds goed genoeg. Onze beleidsdekkingsgraad moet minimaal 104,5% zijn. Anders spreken we van een tekort. Als dat zo is, moet ons fonds ieder jaar opnieuw een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB). In een herstelplan legt een pensioenfonds vast welke maatregelen het fonds gaat nemen om de financiële positie te verbeteren.
Onze beleidsdekkingsgraad is hoger dan de vereiste minimale dekkingsgraad van 104,5%. Vanaf 2023 hoeft ons fonds geen nieuw herstelplan in te dienen bij de toezichthouder DNB.

Elke maand opnieuw is de financiële positie van ons fonds af te lezen aan de dekkingsgraden.