Kosten pensioenfonds

Ons pensioenfonds is een financiële, maar geen commerciële instelling. Er is geen winstoogmerk. Het geld dat het pensioenfonds verdient met beleggen, gaat naar uw pensioen.

Verschillende kosten

Bij het beheren van uw pensioen maakt ons pensioenfonds kosten, onder andere voor:

  • het besturen van het pensioenfonds
  • de administratie van uw gegevens
  • het versturen van brieven en mailings
  • de samenstelling van het jaarverslag
  • het inwinnen van advies
  • het kopen en verkopen van beleggingen, en
  • het beheer van de beleggingen.

Deze kosten worden verdeeld over alle deelnemers. Daardoor zijn de kosten per persoon lager dan als u uw pensioen zelf zou regelen.

Zo laag mogelijk

Ons fonds probeert de kosten zo laag mogelijk te houden door efficiënt te werken, dienstverleners te evalueren en bij nieuwe opdrachten meerdere offertes op te vragen. De kosten worden op verschillende manieren bijgehouden en gerapporteerd in ons jaarverslag. Een samenvatting leest u in dit meerjarenoverzicht. Wij rapporteren:

  1. kosten voor pensioenbeheer: dat zijn de kosten die ons fonds maakt voor de administratie, pensioenuitvoering, communicatie, adviseringen, bestuur en de toezichtskosten. 
  2. kosten voor vermogensbeheer: dit zijn de kosten die ons fonds maakt om het pensioengeld te beleggen en te beheren. 
  3. transactiekosten: dit zijn kosten die het fonds maakt met het aan- en verkopen van beleggingen. 

Beloningen

Bestuurders van ons fonds ontvangen een (onkosten-) vergoeding voor hun bestuurswerk. Deze vergoeding gaat naar de bestuurder of naar de organisatie die de bestuurder afvaardigt (vakbond of werkgeversorganisatie). Over de hoogte van de vergoeding zijn afspraken vastgelegd in de Code Pensioenfondsen. Onze bestuurders ontvangen geen bonussen.

Ons fonds geeft elk jaar inzicht in de vergoedingen aan zijn bestuurders. Op deze website vindt u hiervan een uitgebreid overzicht.

Meer informatie

Meer informatie over de keuzes die het bestuur maakt, onze financiële verplichtingen en de kosten van het pensioenbeheer, kunt u lezen in het jaarverslag op onze Documentenpagina.