Onze organisatie

Administratie

1. Vermogensbeheerders

Werknemers en werkgevers betalen pensioenpremie. Dat geld wordt belegd. Dat doet ons fonds niet zelf, dat doen externe vermogensbeheerders. Vermogensbeheerders weten veel over beleggen, doen dat voor meer organisaties en kunnen daardoor goedkoper werken. De vermogensbeheerders van ons fonds zijn:

  • Robeco Institutional Asset Management in Rotterdam
  • State Street Global Advisors in Amsterdam
  • Syntrus Achmea Real Estate & Finance in Amsterdam
  • Caseis in Amsterdam

2. Pensioenadministratie

De pensioenadministratie van ons pensioenfonds is uitbesteed aan uitvoeringsorganisatie AZL. AZL zorgt onder meer voor:

  • het uitbetalen van de pensioenen
  • de communicatie, zoals deze website en uw Uniform Pensioenoverzicht
  • het samenstellen van de jaarrekening

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur:

Verantwoording Uitvoering Advies Controle Extern toezicht Intern toezicht Bestuur