Onze organisatie

Verantwoording

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Dit orgaan controleert of het bestuur:

  • goede beleidskeuzes heeft gemaakt
  • het beleid goed heeft uitgevoerd
  • de Code Pensioenfondsen heeft nageleefd en
  • rekening heeft gehouden met de belangen van alle betrokkenen

Het oordeel van het verantwoordingsorgaan staat in het jaarverslag. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan een aantal wettelijke adviesrechten.

Samenstelling

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 4 leden: 2 vertegenwoordigers uit de kring van werknemers, 1 vertegenwoordiger uit de kring van gepensioneerden en 1 vertegenwoordiger van de werkgevers.

 

Naam

Functie

  Mw. N. van der Horst Voorzitter even jaren namens werkgevers
Mw. M. van der Wegen Lid VO namens werknemers
  Dhr. P. Niemantsverdriet Lid VO namens werknemers
Vacature    

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur: