Risicomanagement

Het pensioenfonds voert de pensioenovereenkomst uit. Bij die uitvoering komen allerlei risico’s kijken:

  • beleggingsrisico’s bij het beleggen van de premies,
  • risico’s bij het uitvoeren van de pensioenregeling en
  • risico’s bij het besturen van het pensioenfonds.

Hier leest u wat deze risico’s betekenen.

Beleggingsrisico’s bij het beleggen van de premies

We beleggen pensioengeld omdat we geloven dat dat een beter en hoger pensioen voor de deelnemer oplevert. Het beleggingsrisico stemmen we zo goed mogelijk af op de risico dat deelnemers willen en kunnen nemen. Daarbij beheersen we verschillende beleggingsrisico’s. Bijvoorbeeld door de beleggingen voldoende te spreiden en door het risico van lage rente te verlagen (“renterisico afdekken”).

  • Als we veel beleggingsrisico nemen, dan verwachten we een goed rendement en dus een hoog pensioen. Maar als het rendement lager uitkomt dan kan het pensioen ook behoorlijk lager uitvallen.
  • Als we weinig beleggingsrisico nemen, dan verwachten we minder rendement en dus een lager pensioen. Wel hebben we dan meer zekerheid over de hoogte van het pensioen.

Risico’s bij het uitvoeren van de pensioenregeling

Bij het uitvoeren van de pensioenregeling komt veel kijken. Denk bijvoorbeeld aan de administratie waarin uw pensioen wordt berekend en vastgelegd, de administratie om te zorgen dat de juiste pensioenpremies aan het pensioenfonds wordt betaald of de communicatie over uw pensioen. We willen zorgen dat dit én goed gebeurt én tegen redelijke kosten. Dat betekent dat we de risico’s hierbij goed in beeld moeten hebben en afwegen. Daarbij stellen we onszelf een aantal vragen. Welke risico’s willen we wel nemen en welke niet? En welke kosten willen we maken en welke niet?

Risico’s bij het besturen van het pensioenfonds

Als pensioenfonds hebben we niet alleen te maken met risico’s bij beleggen en bij het uitvoeren van de pensioenregeling. We hebben ook te maken met de wereld om ons heen. Bijvoorbeeld veranderde wet- en regelgeving, een veranderende maatschappij, technologische ontwikkelingen en de eisen en wensen van de toezichthouders in de pensioensector. Ook deze risico’s willen we goed in beeld hebben en snel op in kunnen spelen.

 

Met het risicomanagement wil het fonds al deze risico’s in beeld hebben en houden. Dit helpt het fonds om de juiste keuze te maken tussen risico en kosten (of risico en rendement). De sleutelfunctiehouder risicobeheer helpt het bestuur daarbij. Samen brengen zij risico’s in beeld en maken ze een kader. Dit kader helpt het bestuur en de verschillende commissies binnen het pensioenfonds. Zo houden zij in hun werk de verschillende risico’s goed in beeld en herkennen ze nieuwe risico’s tijdig. Ook helpt het kader ze de juiste keuzes te maken. De sleutelfunctiehouder let hier op en doet hierover ook ieder kwartaal verslag aan het bestuur. Zo blijft het bestuur alle risico’s zo goed mogelijk de baas.