Wanneer moet u in actie komen?

Laag 1

 waardeoverdracht.png

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar.

buitenland.png

Als u verhuist naar of binnen het buitenland. U kunt dan daar uw pensioen ontvangen, als u hiervoor een aantal zaken regelt.

arbeidsongeschiktheidspensioen.png

Als u arbeidsongeschikt wordt. Dit heeft gevolgen voor uw pensioenopbouw. Daarom is het belangrijk de gevolgen in kaart te brengen.

 werkloos.png

Als u werkloos wordt. In dat geval stopt uw pensioenopbouw en is het belangrijk de gevolgen in kaart te brengen. 

arbeidsongeschiktheidspensioen.png samenwonen_trouwen.png

Als u gaat samenwonen of gaat huwen in het buitenland. Uw partner heeft dan recht op partnerpensioen, mocht u overlijden.

 

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal hebt opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

scheiden.png

Als u uw relatie beëindigt. Dit heeft gevolgen voor het partnerpensioen.

vragen.png Neem contact met ons op als u vragen hebt of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten. 
 mijnpensioenoverzicht.png