Als u arbeidsongeschikt wordt

Laag 2

arbeidsongeschiktheidspensioen.png

Als u arbeidsongeschikt wordt, hebt u recht op gedeeltelijke voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. Daarnaast dient u binnen één jaar na het intreden van de arbeidsongeschiktheid mededeling te doen van het intreden van de arbeidsongeschiktheid.


reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over onze pensioenregeling vindt u in het pensioenreglement op de documentenpagina.