Als u gaat scheiden, het samenwonen of uw geregistreerd partnerschap beëindigt

Laag 2

scheiden.png

Uw ex-partner heeft recht op partnerpensioen dat u opbouwde tot het moment van de echtscheiding of de beëindiging van het samenwonen. Dit pensioen wordt automatisch aan hem/haar toegekend. U hoeft hiervoor niets te doen. Uw ex-partner kan wel afstand doen van dit partnerpensioen. In dat geval moet u ons daarover informeren.

Uw ex-partner heeft daarnaast recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moet u vastleggen in een scheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat uw ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet u of uw ex-partner binnen twee jaar de pensioenuitvoerder op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele afwijkende afspraken.

Let op: woonde u samen? Dan heeft uw ex-partner geen recht op een deel van het ouderdomspensioen. U en uw ex-partner maken dan zelf afspraken over de verdeling van het pensioen.

De scheiding of het einde van uw geregistreerd partnerschap ontvangen wij automatisch van de Basisregistratie Personen (BRP) zo lang u in Nederland woonachtig bent. U hoeft dit niet aan te geven bij ons pensioenfonds. Als uw samenwonen is beëindigd, dient u dit aan ons door te geven. Dit ontvangen wij niet automatisch van de BRP.

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie vindt u op onze website en in het pensioenreglement op de documentenpagina.