Wanneer moet u in actie komen?

Als u verandert van werkgever

waardeoverdracht.png

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Het aanvragen hiervan regelt u via uw nieuwe pensioenfonds- of verzekeraar. Laat u vooraf goed informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Aanvragen waardeoverdracht

Overweegt u uw pensioen mee te nemen? Vraag dan bij ons waardeoverdracht aan nadat u aan uw nieuwe baan bent begonnen. Het pensioenfonds is verplicht mee te werken aan de waardeoverdracht. Ga naar Mijn Pensioencijfers en vul het formulier in. Dan ontvangt u een offerte. Pas nadat u akkoord bent met de offerte, wordt uw pensioen overgedragen. De financiële positie van uw vorige pensioenfonds en van ons fonds moeten goed zijn, anders is waardeoverdracht niet mogelijk.

Wat als u geen waardeoverdracht aanvraagt?

Uw opgebouwde pensioen blijft dan staan bij uw vorige pensioenfonds. Vanaf de pensioenleeftijd die geldt in die pensioenregeling wordt het aan u uitbetaald. U betaalt geen premie meer bij uw vorige pensioenfonds en u bouwt daar geen pensioen meer op.

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over onze pensioenregeling vindt u in het pensioenreglement op de documentenpagina. Daar vindt u ook de Pensioenvergelijker.