Partnerpensioen

Laag 2

partnerpensioen_op_opbouwbasis.jpg

Uw partner ontvangt pensioen als u komt te overlijden. Dit noemen we ook wel partnerpensioen. Uw partner ontvangt dit pensioen totdat hij of zij overlijdt. Heeft uw partner een eigen inkomen? Dit maakt niet uit voor de hoogte van het partnerpensioen.

Uw partner heeft automatisch recht op partnerpensioen als u, voordat u met pensioen gaat:

  • bent getrouwd
  • uw partnerschap hebt geregistreerd bij de gemeente, of
  • de partner met wie u samenwoont bij ons hebt aangemeld.

Woont u samen? Dan heeft uw partner alleen recht op partnerpensioen als uw partner bij ons is aangemeld en u een samenlevingsovereenkomst hebt afgesloten bij de notaris of als de gezamenlijke huishouding langer bestaat dan 5 jaar.

Ga naar de beveiligde online omgeving Mijn Pensioencijfers waarin u uw pensioen kunt checken en zelf wijzigingen kunt doorvoeren. U logt in met uw DigiD. In Mijn Pensioencijfers ziet u in één oogopslag wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. 

 

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over partnerpensioen vindt u in het pensioenreglement op de documentenpagina.