Beginnen met een hoger of lager pensioen

Laag 2

hoog_laag_laag_hoog.png

Wilt u de eerste jaren na uw pensionering meer te besteden hebben? Dan kunt u in het begin een hoger ouderdomspensioen ontvangen. U kunt kiezen hoe lang deze periode is. De periode waarin u het verhoogde ouderdomspensioen ontvangt, kunt u laten variëren tussen 1 en 10 jaar. Is deze periode voorbij, dan ontvangt u daarna minder pensioen.

De hoogte van uw pensioen mag u niet zelf bepalen. Hiervoor is een standaard verhouding vastgesteld van 100:75 (hoog/laag). In de lage periode ontvangt u dan een pensioen van 75% van het pensioen dat u in de hoge periode ontvangt.

Hoe geeft u uw keuze door?

Geef aan ons door dat u eerst meer pensioen wilt ontvangen. Dit doet u met het keuzeformulier dat u van ons ontvangt zes maanden voordat u met pensioen gaat. Dit formulier vindt u ook op Mijn Pensioencijfers.

Let op:  het gaat hier om een eenmalige keuze! Als u hier eenmaal voor gekozen hebt, kunt u deze keuze niet meer meer ongedaan maken.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en reken met de Pensioenplanner uit wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u verder doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioen ingaat.

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over onze pensioenregeling vindt u in het pensioenreglement op de documentenpagina.