Als u deels met pensioen gaat

Laag 2

deeltijd_67.png

In plaats van ineens volledig met pensioen te gaan op uw pensioenleeftijd, kunt u er ook voor kiezen om een deel van uw pensioen eerder in te laten gaan. Dit kan vanaf vijf jaar vóór uw AOW-leeftijd. U gaat minder

werken en ontvangt daarnaast al gedeeltelijk pensioen van Bpf Foodservice. Deeltijd met pensioen gaan heeft financiële gevolgen. Het deel van uw ouderdomspensioen dat al ingaat, gaat omlaag. Voor het deel dat
u doorwerkt bouwt u nog pensioen op.

U kunt er ook voor kiezen om na uw AOW-leeftijd gedeeltelijk langer door te werken. U kunt dan een deel van uw pensioen in laten gaan op uw AOW-leeftijd. Het uitbetalen van het andere deel van uw ouderdomspensioen kan worden uitgesteld totdat u volledig met pensioen gaat. Voor het deel dat u later met pensioen gaat, wordt uw opgebouwde ouderdomspensioen verhoogd. Daarnaast wordt de pensioenopbouw voortgezet voor zover u doorwerkt. Kijk voor de voorwaarden voor het uitstellen van pensioen op deze website en in het pensioenreglement.