Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen

Laag 2

ruilen_partner_ouderdom_67.png

Heeft uw partner zelf genoeg pensioen? Of hebt u geen partner? Dan is het voor u wellicht interessant om het partnerpensioen om te zetten in extra ouderdomspensioen voor u zelf. Als u een partner hebt, moet hij of zij hiermee wel instemmen. Dit regelt u op het moment dat u met pensioen gaat. Daarna hebt u deze mogelijkheid niet meer.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u voor deze mogelijkheid kiest, dan ontvangt u een hoger ouderdomspensioen. Uw partner krijgt geen partnerpensioen als u iets overkomt.

Hoe regelt u dit?

Ga naar de beveiligde online omgeving Mijn Pensioencijfers. Hier kunt u uw pensioen checken en zelf wijzigingen doorvoeren. U logt in met uw DigiD. In Mijn Pensioencijfers ziet u in één oogopslag wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden.

Geef daarna uw keuze aan ons door. Dit doet u met het keuzeformulier dat u minimaal zes maanden voordat u met pensioen gaat van ons ontvangt. Dit formulier staat ook op Mijn Pensioencijfers.

Let op: het gaat hier om een eenmalige keuze. Als u eenmaal gekozen hebt om te ruilen, dan kunt u deze keuze niet meer ongedaan maken.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en reken met de Pensioenplanner uit wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over onze pensioenregeling vindt u in het pensioenreglement op de documentenpagina.