Pensioen vervroegen of uitstellen

Laag 2

meerofminder_68.png

Uw ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 68ste. Dat betekent niet dat u tot deze pensioendatum moet doorwerken. U kunt ervoor kiezen om eerder met pensioen te gaan. Dit kan vanaf vijf jaar vóór de AOW-datum. U ontvangt uw pensioen zolang u leeft. U kunt er ook voor kiezen om later met pensioen te gaan. U kunt bij Bpf Foodservice uw pensioen uiterlijk 5 jaar na het bereiken van uw AOW-leeftijd laten ingaan. U moet dan wel blijven werken tot de uitgestelde pensioendatum. Bij uitstel na de standaard pensioendatum is er ook geen pensioenopbouw meer.

Gevolgen voor uw pensioen 

Als u eerder met pensioen gaat, dan is uw inkomen lager. Dit heeft 3 redenen:

  1. U ontvangt mogelijk nog geen AOW-pensioen van de overheid.
  2. U bouwt minder pensioen op, omdat u eerder stopt met werken.
  3. Omdat uw pensioen eerder ingaat, ontvangt u het naar verwachting langer. Hierdoor gaat het maandelijkse bedrag omlaag.

U bouwt minder partnerpensioen op wanneer u eerder stopt met werken.

Als u later met pensioen gaat, is uw opgebouwde ouderdomspensioen hoger. Uw pensioen wordt namelijk uitgesmeerd over een kortere periode. 

Wat moet u doen?

Spreek met uw werkgever af of en wanneer u eerder of later met pensioen kunt gaan. Geef dat minimaal zes maanden voordat u met pensioen wilt gaan aan ons door.

Wat kunt u doen?

Ga naar de beveiligde online omgeving Mijn Pensioencijfers en reken met de Pensioenplanner uit wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u verder doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioen ingaat. Als u eerder met pensioen gaat, moet u er ook rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan uw vervroegde ouderdomspensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat. 

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over onze pensioenregeling vindt u in het pensioenreglement op de documentenpagina.