Welke kosten maken wij?

Laag 2

kosten.png

Ons pensioenfonds maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

  1. Kosten voor de administratie. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en voor de incasso van de premies.
  2. Kosten voor communicatie. Bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
  3. Kosten om het vermogen te beheren en te beleggen. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen die voor ons het vermogen beleggen. Ook zijn er transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.

Er zijn meer kosten. In ons jaarverslag vindt u een specificatie van de kosten die wij maken. Hier leest u ook hoeveel kosten wij maken per deelnemer.

reglement.png

Meer informatie

Het jaarverslag vindt u op de documentenpagina.