Pensioenplanner

Terug naar het overzicht
 • Wat is de pensioenplanner?

  In de Pensioenplanner staan de belangrijkste gegevens over uw pensioen bij ons fonds. Als u met pensioen gaat, hebt u een aantal keuzes. Bijvoorbeeld op welke leeftijd u met pensioen wilt. En of u meer pensioen wilt regelen voor uw partner na uw overlijden. Misschien wilt u eerst meer pensioen en later minder? U kunt in de Pensioenplanner de keuzes op twee manieren maken:
  1. U kunt direct keuzes maken en de gevolgen bekijken.
  2. U maakt gebruik van de keuzehulp. Dan krijgt u stap voor stap de keuzes uitgelegd.

   

 • Wie kan de pensioenplanner raadplegen?

  Iedereen die pensioen opbouwt bij ons fonds. Bent u een nieuwe deelnemer, dan ontvangt u vanzelf bericht zodra uw gegevens ingevoerd zijn in de Pensioenplanner. Oud-werknemers en gepensioneerden kunnen de Pensioenplanner niet (meer) raadplegen.

 • Hoe logt u in?

  Ga naar Mijn Pensioencijfers en log in met uw DigiD. Hebt u geen DigiD? Dan kunt u die aanvragen. Woont u in het buitenland? Dan kunt u inloggen met uw klantnummer.

 • Is de pensioenplanner betrouwbaar?

  De Pensioenplanner is uiteraard met de uiterste zorgvuldigheid gebouwd. Toch hebben we hier en daar moeten kiezen voor een goede benadering in plaats van een exacte berekening. Neemt u bij twijfel over de uitkomsten contact op met ons. U kunt aan de uitkomsten in de Pensioenplanner geen rechten ontlenen. U kunt alleen rechten ontlenen aan het voor u geldende pensioenreglement.

 • Hoe legt u uw keuze(s) vast?

  U kunt de Pensioenplanner niet gebruiken om uw keuzes vast te leggen. Dit doet u zelf zo’n zes maanden voordat u met pensioen wilt gaan. U ontvangt hiervoor een brief met bijgevoegde formulieren van ons. U geeft hierop uw keuzes aan en stuurt deze formulieren terug. Het formulier waarop u uw keuzes kunt aangeven staat ook in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers.

  Het overzicht in de Pensioenplanner kan u wel helpen bij uw aanvraag. Het is daarom handig als u, nadat u de gewenste keuzes hebt ingevuld, een print maakt door op Afdrukken te klikken. Tip: als u eerder of later met pensioen wilt gaan, moet u hierover eerst afspraken maken met uw werkgever.

 • Hoeveel ontvangt u netto?

  U vindt in de Pensioenplanner een schatting van het netto bedrag dat u straks aan pensioen van ons ontvangt en aan AOW-pensioen van de overheid. De berekeningen geven een indicatie. Ze zijn gebaseerd op de (belasting-)tarieven, zoals die nu bij ons bekend zijn. Extra pensioen dat u zelf hebt bijgespaard, is niet in deze berekening opgenomen.

 • Hoe zit dat met het AOW-pensioen?

  In de Pensioenplanner wordt rekening gehouden met uw AOW-gerechtigde leeftijd. U kunt uw eigen AOW-situatie aangeven onder de pagina “Mijn gegevens”. U kunt hier uw AOW-pensioen weergeven als alleenstaande of gehuwde. Ook kunt u het aantal jaren aangeven dat u eventueel in het buitenland hebt gewoond. Voor elk vol jaar dat u niet in Nederland hebt gewoond of gewerkt, gaat uw AOW-uitkering omlaag. Informatie over het AOW-pensioen vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

 • Hebt u een pensioengat?

  Een pensioengat is een tekort in uw pensioenopbouw. Of u een pensioengat hebt, hangt af van hoeveel pensioen u nodig hebt om later goed rond te kunnen komen. Een bekende norm is: 70% van het laatste salaris. Dat wil zeggen: u telt alle uitkeringen bij elkaar op die u ontvangt als u met pensioen bent. Dus: uw AOW-pensioen plus het aanvullend pensioen van uw werkgever(s) plus pensioen dat u wellicht zelf extra hebt bijgespaard. Deze optelsom vergelijkt u met uw laatste salaris.
  Is dit bedrag voor u voldoende? U bent de enige die daar een antwoord op kan geven! Misschien hebt u wel aan minder genoeg. Bijvoorbeeld omdat tegen de tijd dat u met pensioen gaat uw hypotheek is afgelost en uw kinderen het huis uit zijn. Eigenlijk zou u op basis van uw toekomstige uitgavenpatroon moeten schatten hoeveel pensioen u dan nodig hebt. U kunt aan de hand van die berekening vaststellen of u een pensioengat hebt of niet. De Pensioenschets kan u hierbij helpen. U vindt de Pensioenschets als u inlogt in Mijn Pensioencijfers.

 • Hoe weet u of u genoeg pensioen hebt?

  Wilt u weten of dit pensioen voldoende is om straks  uw plannen te verwezenlijken? Maak dan binnen 10 minuten de Pensioenschets. Dit is een ander handig tool dat u terugvindt in Mijn Pensioencijfers. Vul de Pensioenschets in en u ziet hoeveel uw levensstijl kost en of u deze levensstijl kunt behouden als u straks met pensioen bent.