Verplichtstelling

Nog niet aangesloten bij Bpf Foodservice?

Verkoopt uw onderneming levensmiddelen aan bedrijfsmatige (ofwel 'niet-particuliere') afnemers en is uw onderneming nog niet aangesloten bij ons fonds? Lees dan over de voordelen in deze brochure, vul dit vragenformulier in en stuur het naar onderstaand adres. Stuur ook een assortimentslijst en een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel mee. 

AZL
t.a.v. Bpf Foodservice
Postbus 4471
6401 CZ Heerlen

U kunt ook een e-mail sturen. Scan het vragenformulier, de assortimentslijst en het uittreksel KvK en mail het naar werkgeversregistratie@bpffoodservice.nl.