Verplichtstelling

Nog niet aangesloten bij Bpf Foodservice?

Is uw onderneming actief als groothandel in levensmiddelen en nog niet aangesloten bij ons fonds? Vul dan dit vragenformulier in en stuur het naar onderstaand adres. U dient ook een assortimentslijst en een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel mee te sturen.

AZL
t.a.v. Bpf Foodservice
Postbus 4471
6401 CZ Heerlen

U kunt ook een e-mail sturen. Scan het vragenformulier, de assortimentslijst en het uittreksel en mail het naar werkgeversregistratie@bpffoodservice.nl.