Verplichtstelling

Verplichtstelling pensioenregeling

De pensioenregeling van ons fonds is verplicht gesteld voor ondernemingen in onze branche. Dit is bepaald door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De bedrijfsactiviteiten van een onderneming bepalen of de onderneming aan deze pensioenregeling moet deelnemen. De werkingssfeer van ons bedrijfstakpensioenfonds is omschreven in de verplichtstelling.

Deelname aan de pensioenregeling van ons fonds is verplicht voor alle werknemers van een aangesloten onderneming. Dat geldt dus ook voor oproepkrachten en thuiswerkers. Werkgever en werknemer mogen geen afspraken maken waardoor de werknemer niet deelneemt aan de pensioenregeling. Dat staat in de wet. De werkgever is altijd verantwoordelijk voor het aanmelden van zijn werknemers bij ons fonds.