Pensioen op maat

Eerder met pensioen

Uw ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 68ste. Dat betekent niet dat u tot 68 jaar moet doorwerken. U kunt ervoor kiezen om eerder met pensioen te gaan. Dit kan op zijn vroegst 5 jaar vóór uw AOW-leeftijd. Invalide deelnemers kunnen hun pensioen niet eerder laten ingaan dan hun AOW-leeftijd.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u eerder met pensioen gaat, dan is uw inkomen lager. Dit heeft 3 redenen:

  1. u ontvangt mogelijk nog geen AOW-pensioenAfkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid.  van de overheid
  2. u bouwt minder pensioen op, omdat u eerder stopt met werken
  3. u moet langer doen met uw pensioen, omdat de uitkering eerder ingaat

Wat moet u doen?

Spreek met uw werkgever af of en wanneer u eerder met pensioen kunt gaan. U dient vervolgens zelf het verzoek in. Doe dit minimaal 6 maanden voordat u met pensioen wilt gaan.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u verder doen?

U kunt eenvoudig checken of uw pensioen straks voldoende is om al uw plannen uit te voeren? Log in bij Mijn Pensioencijfers en klik in het linker menu op de button: Pensioenschets. In de Pensioenschets kunt u snel en eenvoudig uw toekomstige huishoudboekje samenstellen aan de hand van uw eigen wensen.

Verder is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioenAfkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid.   ingaat.

Een aantal maanden voordat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, ontvangt u van ons een brief. Daarin staat berekend hoeveel ouderdomspensioen u ontvangt als u uw pensioen laat ingaan in de maand waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Wat kunt u nog meer kiezen?