Pensioen op maat

Ouderdomspensioen verhogen tot u AOW krijgt

Het AOW-pensioen van de overheid start vaak op een ander moment dan het ouderdomspensioen dat u van ons ontvangt. Gaat u eerder met pensioen? Dan ontvangt u mogelijk nog geen AOW-pensioen. U kunt ervoor kiezen om het pensioen van ons tijdelijk te verhogen tot het moment waarop u ook AOW-pensioen ontvangt. Zo voorkomt u dat u tijdelijk minder inkomen hebt.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u hiervoor kiest, betekent dit dat u minder pensioen van ons ontvangt als uw AOW-pensioen is ingegaan.

Wat moet u doen?

Geef aan ons door dat u uw pensioen wilt verhogen tot u AOW-pensioen van de overheid ingaat. Dit doet u met het keuzeformulier dat u van ons ontvangt 3 tot 6 maanden voordat u met pensioen gaat. Deze keuze kunt u niet combineren met een pensioen in deeltijd. U kunt het ook online regelen. Log in op Mijn Pensioencijfers en geef u keuze online aan ons door. 

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u verder doen?

Verder kunt u eenvoudig checken of uw pensioen straks voldoende is om al uw plannen uit te voeren? Log in bij Mijn Pensioencijfers en klik in het linker menu op de button: Pensioenschets. In de Pensioenschets kunt  u snel en eenvoudig uw toekomstige huishoudboekje samenstellen aan de hand van uw eigen wensen.

Wat kunt u verder kiezen