Interview met bestuurder Jelle Griffioen (67)

“Pensioen moet je zorgvuldig beheren”

(Uit de pensioenkrant van maart 2015)

"Je doet het goed of je doet het niet." Deze uitspraak typeert de kersverse bestuurder van ons fonds. Jelle Griffioen (67) heeft zijn sporen verdiend in de groothandelsmarkt in levensmiddelen en zet zijn ervaring in voor Bpf GIL. "Een deelnemer verwacht dat zijn pensioen zorgvuldig beheerd wordt en op tijd uitgekeerd. Wat velen niet weten, is dat er veel werk verzet moet worden om dat voor elkaar te krijgen."

"Ik wist dat het een intensieve klus zou zijn, maar mijn verwachting werd nog overtroffen", aldus Jelle Griffioen. "Met ruim 50.000 deelnemers moeten bij ons fonds de zaken goed geregeld zijn. Daar wil ik net als mijn collega-bestuurders mijn kennis en ervaring graag voor inzetten."

Er komen veel nieuwe uitdagingen op het pad van pensioenfondsen en dus ook van ons fonds. De overheid scherpt de regels aan: de financiële buffers moeten groter, de communicatie moet beter, de eisen aan bestuurders zijn aangescherpt. Daarnaast is het niet rustig op de financiële markten. De rente is erg laag, waardoor pensioenfondsen extra geld opzij moeten zetten om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Het is moeilijk voor pensioenfondsen om dat effect op te vangen met beleggen. Tenslotte leven we met z’n allen langer. Dat betekent dat pensioenfondsen langer pensioen moeten uitkeren, dan vooraf op gerekend is. Pensioen ontvangt een deelnemer immers zolang hij leeft.

Pensioenen verhoogd met 0,2%
"Ik vind deze veranderingen in het pensioenlandschap boeiend", zegt Jelle Griffioen. "De mix van externe factoren en hun onderlinge verbondenheid bepalen de grote veranderingen in de pensioenwereld. Wij als pensioenfondsbestuur moeten de beste keuzes maken voor de ontwikkeling én de zekerheid van de pensioenen voor alle generaties. Wij moeten er daarom voor zorgen dat ons gezamenlijk vermogen zo goed en zorgvuldig mogelijk wordt belegd. Aan de ene kant gaat het om zekerheid. Dat vinden onze deelnemers erg belangrijk, zo is gebleken uit het risicobereidheidsonderzoek in 2013. Anderzijds moeten we zorgen voor rendement (= winst op beleggingen) om de pensioenen te laten meegroeien met de prijsstijgingen. Dat is ons de afgelopen twee jaar gedeeltelijk ook gelukt, waardoor we de pensioenen met 0,5% en 0,2% hebben kunnen verhogen.

Ik ben zelf ondernemer en zie ook een parallel met ondernemen. Enerzijds heb je de markt, de toenemende wet- en regelgeving en de daaraan verbonden kostenontwikkeling. Anderzijds heb je de manier waarop je zaken aanstuurt. We moeten als Bpf GIL voortdurend inspelen op veranderingen. Wij doen als bestuur ons uiterste best voor een zo goed mogelijk resultaat en pensioen voor alle deelnemers, jong en oud dus."

“Ik vind de veranderingen in het pensioenlandschap boeiend”