Verandert uw situatie?

Met pensioen

U stopt met werken en gaat met pensioen. U bouwt dan geen pensioen meer op.

Wat is er geregeld?

  • u ontvangt elke maand ouderdomspensioen van ons
  • vanaf een bepaalde leeftijd ontvangt u elke maand AOW-pensioen van de overheid

Wanneer u zelf hebt bijgespaard voor extra pensioen, dan krijgt u ook een uitkering van de bank of verzekeraar waar u dit geregeld hebt.

Wat betekent dit voor uw partner- en wezenpensioen?

Bent u voordat u met pensioen ging:

  • getrouwd
  • een geregistreerd partnerschap aangegaan of
  • is uw partner voor die tijd bij ons aangemeld?

Dan houdt uw partner recht op partnerpensioen als u overlijdt.

Gaat u na uw pensioen samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen na uw overlijden.

Klein pensioen?

Is uw pensioen lager dan €  474,11 (2018) bruto per jaar? Wij kunnen dan binnen 6 maanden na de ingang van uw pensioen besluiten uw pensioen in één keer uit te betalen. Dit heet afkoop. Hierin is opgenomen:

  • ouderdomspensioen
  • partnerpensioen
  • wezenpensioen (opgebouwd voor 1 januari 2001)

Wat kunt u verder doen?

In het pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen wij voor u regelen. U kunt uw persoonlijke pensioenoverzicht online bekijken.
Ga naar Mijn Pensioencijfers en raadpleeg de Pensioenplanner. Daarin kunt u zien wat verschillende keuzes betekenen voor de hoogte van uw pensioen.
Als u uw keuzes aan ons hebt doorgegeven en ze zijn in onze administratie verwerkt, dan hebt u vervolgens geen toegang meer tot de Pensioenplanner.