Verandert uw situatie?

Nieuw in dienst

Welkom bij ons fonds! U hebt een nieuwe baan en u gaat nu pensioen opbouwen bij ons.

Wat is er geregeld?

Uw werkgever heeft samen met de vakbonden een pensioenregeling afgesproken. Wij voeren de pensioenregeling uit:

  • u hebt recht op een ouderdomspensioen
  • u hebt recht op voortzetting van uw pensioenopbouw als u arbeidsongeschikt wordt
  • uw partner kan na uw overlijden recht hebben op partnerpensioen
  • uw kinderen hebben recht op wezenpensioen

Als nieuwe deelnemer ontvangt u automatisch een brief van ons met daarbij een korte samenvatting van uw pensioenregeling. 

Wat moet u doen?

U hoeft niets te doen om pensioen te gaan opbouwen. Uw werkgever meldt u aan bij ons.
U betaalt pensioenpremie. Dit houdt uw werkgever elke maand automatisch in op uw salaris. Hoeveel dat is, kunt u zien op uw loonstrookje.

Hebt u een partner? Dan moet u uw partner zelf aanmelden bij ons pensioenfonds als u in het buitenland getrouwd bent of samenwoont. Als u in Nederland bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, ontvangen wij automatisch de informatie over uw partner van de gemeente.

Wat kunt u doen?

Hebt u via een vorige werkgever al ergens anders pensioen opgebouwd? Dat kunt u meenemen naar ons. Dat heet waardeoverdracht.

Er kunnen zich twee situatie voordoen:

1. Uw pensioen ligt onder de wettelijke afkoopgrens

Als uw pensioen lager is dan de wettelijke afkoopgrens, dan kan het zo zijn dat uw oude pensioenfonds of verzekeraar dit pensioen automatisch overdraagt aan ons. Het gaat dus automatisch met u mee naar uw nieuwe baan. Zij maken het geld dan over aan ons fonds en wij voegen het toe aan uw pensioen volgens de regels van onze pensioenregeling. Hierover ontvangt u van ons bericht.

2. Uw pensioen ligt boven de wettelijke afkoopgrens

Als uw pensioen hoger is dan de wettelijke afkoopgrens, moet u moet zelf bepalen of het in uw situatie verstandig is om uw pensioen mee te nemen of niet.

Wij kunnen niet voor u bepalen of het verstandig is om uw pensioen mee te nemen of niet. Neem bij uw beslissing de volgende overwegingen mee:

  • wat voor pensioenregeling geldt bij uw vorige pensioenfonds of -verzekeraar (eindloon- of middelloonregeling, premieovereenkomst)?
  • hoe wordt het pensioen verhoogd?
  • hoe staat het pensioenfonds er financieel voor (dekkingsgraad)?
  • welke keuzes hebt u binnen uw pensioenregeling?

Pensioenvergelijker

Een hulpmiddel is de Pensioenvergelijker. Daarmee kunt u uw oude pensioenregeling en die van ons pensioenfonds met elkaar vergelijken. Download de Pensioenvergelijker en vul de kolom over uw oude pensioenregeling in (de kolom over uw pensioenregeling bij ons fonds is al voor uw ingevuld). Ga na wat u belangrijk vindt: wat wilt u graag houden uit uw oude pensioenregeling? Wat vindt u fijn om te krijgen in uw nieuwe pensioenregeling? Op basis daarvan neemt u een besluit. Twijfelt u? Vraag dan in ieder geval een (gratis) offerte voor waardeoverdracht aan bij ons fonds. Daarmee krijgt u inzage in wat uw opgebouwde aanspraken uit de pensioenregeling bij uw vorige werkgever betekenen in de pensioenregeling bij ons fonds. Op basis van deze offerte neemt u dan pas een definitief besluit om wel of geen waardeoverdracht naar ons fonds te doen. 

Aanvragen waardeoverdracht

Overweegt u uw pensioen mee te nemen? Vraag dan waardeoverdracht aan bij ons zo snel mogelijk nadat u aan uw nieuwe baan bent begonnen. Het pensioenfonds is verplicht mee te werken aan de waardeoverdracht. Ga naar Mijn Pensioencijfers en vul het formulier in. Dan ontvangt u een offerte. Pas nadat u akkoord bent met de offerte, wordt uw pensioen overgedragen.

De financiële positie van uw oude pensioenfonds en van ons moet goed zijn, anders is waardeoverdracht niet mogelijk.