Verandert uw situatie?

Stoppen met werken

U bent nog niet met pensioen en stopt met werken. Dat heeft altijd gevolgen voor uw pensioen. U bouwt minder of geen pensioen meer op.

U gaat uit dienst

Als u uit dienst gaat, bouwt u in principe geen pensioen meer op bij ons. Overlijdt u? Dan kan uw partner recht hebben op partnerpensioen .
Het recht op wezenpensioen  vervalt als u uit dienst treedt. Hebt u echter vóór 1 januari 2001 wezenpensioen opgebouwd bij ons? Dan kan dat wel nog tot uitkering leiden.

Elk jaar is er een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) beschikbaar in Mijn Pensioencijfers. In dit persoonlijke pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen u en uw eventuele nabestaanden van ons te goed hebben.

Als u uit dienst gaat, ontvangt u een informatieset van ons. Hierin zit onder meer een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd bij ons en een keuzeformulier. Meer informatie vindt u op deze website in het deel informatie voor oud-werknemers.

Wat kunt u verder doen?

Als u een nieuwe baan vindt, gaat u waarschijnlijk ook weer pensioen opbouwen. U kunt dan het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd, meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Dat heet waardeoverdracht. Een klein pensioen verhuist vanzelf mee als u een nieuwe baan hebt.
Is uw pensioen hoger dan € 594,89 (in 2023)? Vraag waardeoverdracht dan zo snel mogelijk aan nadat u van uw nieuwe pensioenfonds de welkomstbrief hebt ontvangen. U moet deze aanvraag namelijk indienen bij uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. In dit schema leest u precies hoe het zit.