Verandert uw situatie?

Stoppen met werken

U bent nog niet met pensioen en stopt met werken. Dat heeft altijd gevolgen voor uw pensioen. U bouwt minder of geen pensioen meer op.

U gaat uit dienst

Als u uit dienst gaat, bouwt u in principe geen pensioen meer op bij ons. Overlijdt u? Dan kan uw partner recht hebben op partnerpensioen .
Het recht op wezenpensioen  vervalt als u uit dienst treedt. Hebt u echter vóór 1 januari 2001 wezenpensioen opgebouwd bij ons? Dan kan dat wel nog tot uitkering leiden.

Elk jaar is er een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) beschikbaar in Mijn Pensioencijfers. In dit persoonlijke pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen u en uw eventuele nabestaanden van ons te goed hebben.

Als u uit dienst gaat, ontvangt u een informatieset van ons. Hierin zit onder meer een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd bij ons en een keuzeformulier. Meer informatie vindt u op deze website in het deel informatie voor oud-werknemers.

Wat kunt u verder doen?

Als u een nieuwe baan vindt, gaat u waarschijnlijk ook weer pensioen opbouwen. U kunt dan het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd, meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Dat heet waardeoverdracht. Vraag dit zo snel mogelijk aan nadat u bij uw nieuwe werkgever bent begonnen. U moet deze aanvraag indienen bij uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar.

Klein pensioen?

1. Uw pensioen ligt onder de wettelijke afkoopgrens

Als u een nieuwe baan vindt en uw werkgever biedt een pensioenregeling aan, dragen wij het ouderdomspensioen dat u bij ons hebt opgebouwd tot u uit dienst ging, automatisch over naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Wij kijken elk jaar nadat u uit dienst bent gegaan, of u ergens anders pensioen opbouwt:

  • Als dat zo is, dragen wij uw pensioen over. Daar hoeft u niets voor te doen. Uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar meldt hoeveel pensioen u erbij hebt gekregen volgens de pensioenregeling van dat fonds of die verzekeraar.
  • Als u geen pensioen opbouwt via een nieuwe baan, blijft uw pensioen bij ons staan en controleren wij een jaar later opnieuw of uw situatie is veranderd. Wij doen dat vijf jaar lang. Na deze vijf jaar blijft u pensioen bij ons staan tot uw pensioendatum. Wij kunnen dan binnen 6 maanden voor de ingang van uw pensioen voorstellen om uw pensioen in één keer uit te betalen. Dit heet afkoop. U kunt zelf bepalen of u hiermee akkoord gaat.

2. Uw pensioen ligt boven de wettelijke afkoopgrens

Als u stopt met werken, bouwt u geen pensioen meer op. U opgebouwde pensioen blijft bij ons fonds staan. Wij beheren uw pensioen en u krijgt het vanaf uw pensioendatum uitgekeerd.

Uitzondering: een minipensioen van € 2 of minder

Vanaf 2019 is wettelijk geregeld dat er een uitzondering gemaakt kan worden voor een minipensioen dat lager is dan € 2 bruto per jaar. Hebt u een minipensioen van € 2 of minder toen u uit dienst ging? Dan komt dit pensioen te vervallen.