Soorten pensioen

Partnerpensioen

Wij regelen een uitkering voor uw partner als u komt te overlijden. Dit noemen we ook wel partnerpensioen. Uw partner ontvangt dit pensioen totdat hij of zij overlijdt. Heeft uw partner een eigen inkomen? Dit maakt niet uit voor de hoogte van het partnerpensioen.

Uw partner heeft automatisch recht op partnerpensioen als u, voordat u met pensioen ging: 

  • bent getrouwd
  • uw partnerschap hebt geregistreerd bij de gemeente, of
  • uw partner bij ons hebt aangemeld

Woont u samen? Dan heeft uw partner alleen recht op partnerpensioen als uw partner bij ons is aangemeld. Ga daarvoor naar Mijn Pensioencijfers en vul het formulier in. 

Trouwt u in het buitenland? Stuur ons dan een gewaarmerkte kopie van de huwelijksakte via Mijn Pensioencijfers of per post.

Trouwt u in het buitenland, maar woont u in Nederland? Dan moet u uw huwelijk bij de gemeente melden. Wij ontvangen de gegevens van uw partner dan automatisch van de gemeente.

Andere soorten pensioen

Voor u Voor uw (ex-) partner Voor uw kinderen
Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Voorwaardelijk ouderdomspensioen Bijzonder partnerpensioen  
Prepensioen    
Verevend ouderdomspensioen Verevend ouderdomspensioen