Nieuws

Kabinet akkoord met plan overdragen kleine pensioenpotjes

Hebt u veel verschillende werkgevers gehad? Dan hebt u mogelijk op veel verschillende plaatsen kleine stukjes pensioen opgebouwd. Deze kunt u meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds als u van baan wisselt. Dat heet ook wel waardeoverdracht.

Dit gaat niet automatisch. U moet dit zelf aanvragen bij uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar.

Veel mensen denken hier niet aan. Zij laten een klein pensioen staan. Het gevolg is dat een pensioenfonds na 2 jaar het recht heeft om een klein pensioen in één keer uit te keren (ook wel: afkopen). Het gaat dan om een pensioen dat lager is dan de wettelijke grens van € 467,89 bruto per jaar (in 2017). Dit treft met name mensen die veel korte dienstverbanden hebben en/of parttime werken. Een pensioenfonds mag een pensioen afkopen, omdat het beheer van zo’n klein pensioen naar verhouding erg duur is.

Wat is het gevolg van afkoop?

Als een pensioenfonds een klein pensioen afkoopt, ontvangt de werknemer eenmalig een afkoopsom. Er is dan later geen pensioenuitkering meer voor deze werknemer (en zijn eventuele nabestaanden).
De werknemer kan met deze afkoopsom doen wat hij wil. De overheid telt het op bij zijn inkomen en hij moet er belasting over betalen. De werknemer is niet verplicht om met de afkoopsom zelf pensioen te regelen. Meestal doen mensen dat dan ook niet. Als een pensioen vaak afgekocht wordt, blijft er dus minder pensioen over voor later.

Plan van het kabinet

Veel mensen realiseren zich dit niet. Daarom is het kabinet van plan om kleine pensioenen automatisch mee te laten verhuizen als de werknemer van baan verwisselt. Alle pensioenfondsen en verzekeraars krijgen dan het recht om kleine pensioenen over te dragen naar het nieuwe pensioenfonds of de verzekeraar van de nieuwe werkgever. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) heeft dit afgesproken met werkgevers, werknemers, pensioenfondsen en verzekeraars.

Stand van zaken

De Tweede en de Eerste Kamer moeten nog instemmen met dit plan. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet vanaf 1 januari 2018 gaat gelden.

Wilt u pensioen overdragen?

Hebt u een (klein) pensioen opgebouwd bij een vorige werkgever (of werkgevers) en wilt u dit overdragen aan ons fonds? Dan moet u daar (nu nog) zelf actie voor ondernemen. Log in op Mijn Pensioencijfers. Dat is de beveiligde omgeving van deze website. Vul daar het formulier in waarmee u waardeoverdracht kunt aanvragen.
U ontvangt van ons en van uw vorige pensioenfonds of verzekeraar automatisch een offerte. Pas nadat u akkoord gaat met deze offerte wordt uw pensioen overgedragen. Hebt u vragen hierover? Neem contact op. Onze medewerkers helpen u graag.