Nieuws

Moet ons fonds de pensioenen verlagen in 2020?

U hebt het vast gelezen of gehoord in de media: ‘Pensioenfondsen moeten korten’, ‘Kortingen zijn onvermijdelijk’. Voor alle duidelijkheid: ‘korting’ is hierbij niet positief bedoeld. In een winkel levert een korting geld op. Een korting van uw pensioen kost u geld, want uw pensioen gaat daardoor omlaag. Wij spreken dan ook van een ‘verlaging’.

Verlaging niet uit te sluiten

Helaas kunnen wij een mogelijke verlaging niet uitsluiten. Wij weten echter pas aan het einde van 2019 of ons pensioenfonds komend jaar de pensioenen moet verlagen.

Oorzaak: lage rente

De lage rente speelt alle pensioenfondsen parten. Als de rente laag is, moeten pensioenfondsen namelijk meer geld opzij leggen om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Ook onze dekkingsgraden (check deze grafiek) zijn deze zomer hard gedaald. Als de dekkingsgraden teveel dalen, is het zonder verlagingen niet meer mogelijk om binnen een bepaalde tijd weer financieel gezond te worden.

Wij zijn de kritische grens nog niet gepasseerd. Maar we kunnen niet volledig uitsluiten dat we de pensioenen moeten verlagen. Dat weten we pas zeker aan het einde van dit jaar. Zitten we op de laatste dag van het jaar onder bepaalde grenzen? Dan moeten we in 2020 de pensioenen verlagen.

Veelgestelde vragen over verlagen

Wij hebben veelgestelde vragen met antwoorden voor u geformuleerd. Hierin vindt u meer informatie over de huidige situatie bij ons pensioenfonds en het verlagen van pensioenen in het algemeen.

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact met ons op. Onze medewerkers helpen u graag.

Bron: Bestuur