Nieuws

Vacature in de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden. Er is een vacature ontstaan voor één nieuw lid.

Wat doet de Raad van Toezicht

De raad van toezicht heeft de taak om toezicht te houden op 

  • het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in ons pensioenfonds en op
  • adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging

Ook staat de raad van toezicht het bestuur met raad ter zijde. Daarnaast heeft de raad van toezicht een aantal wettelijke goedkeuringsrechten.

Wie zoeken we?

In het uitgebreide functieprofiel leest u precies naar wie wij op zoek zijn.

Hebt u interesse?

Reageren kan tot en met 12 juli 2019 via marielle.keetelaar@azl.eu. De procedure neemt een aantal weken in beslag.

Wilt u meer informatie?

Als u aanvullende vragen hebt, neem dan contact op met mw. M. Keetelaar, bestuursadviseur AZL, telefoonnummer 06 – 2121 0413 of per e-mail marielle.keetelaar@azl.eu.