Nieuws

Januari: onze financiële positie

De beleidsdekkingsgraad is eind januari 119,7%. Vorige maand was dat 119,3%. Aan de dekkingsgraden zien we hoe ‘financieel fit’ ons fonds is. 

Uitgedrukt in percentages zien we daarmee hoe de verhouding is tussen ons vermogen en de verplichtingen zijn. Daarmee bedoelen we of er genoeg geld is om nu en straks alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Is het percentage precies 100%, dan hebben we voor elke euro (ons vermogen) die we nu of straks uitkeren precies genoeg (de verplichtingen). Hoe hoger het percentage van de beleidsdekkingsgraad is, hoe beter wij ervoor staan.

Er zijn twee dekkingsgraden die u en ons elke maand vertellen hoe wij er financieel voor staan. 

1. De actuele dekkingsgraad

Die stellen we elke maand op de laatste dag vast. Deze dekkingsgraad stijgt en daalt voortdurend. Dat komt omdat de waarde van onze aandelen en andere beleggingen stijgen en dalen. Ook de rente heeft invloed op de dekkingsgraad.

2. De beleidsdekkingsgraad

Dat is een gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden. Deze dekkingsgraad schommelt daarom veel minder. De beleidsdekkingsgraad is de graadmeter voor beleidsbeslissingen van pensioenfondsen. Nemen we belangrijke besluiten, zoals over de verhoging van uw pensioen, dan is de stand van beleidsdekkingsgraad een heel belangrijk instrument. Voor een volledige verhoging moet de beleidsdekkingsgraad minimaal 110% zijn.

Wilt u meer lezen over de dekkingsgraden?

Lees dan meer actuele informatie en achtergronden over onze financiële positie.