Werkgeversportal

Terug naar het overzicht
 • Hoe kom ik terecht in de werkgeversportal?

  De AZL werkgeversportal is toegankelijk via Mijn Pensioenadministratie.

 • Hoe kan ik mijn account registreren?

  Per brief bent u geïnformeerd over het registratieproces. U beschikt over een eHerkenningsmiddel op ten minste niveau EH3. Daarna maakt u een account aan in Mijn Pensioenadministratie.
  Meer informatie over de criteria, het aanvragen van of inloggen met eHerkenning of instellen van machtigingen, leest u op onze speciale informatiepagina.
  Hebt u nog vragen? Neemt dan contact met ons op.

 • Hoe bepaal ik de hoofdgebruiker?

  Kies iemand in uw organisatie die het algemeen beheer kan voeren voor uw pensioenadministratie. De hoofdgebruiker kan anderen binnen of buiten uw organisatie toegang machtigen.

  De hoofdgebruiker kan aan gemachtigde gebruikers rollen toekennen, zoals het inzien van facturen of het doorgeven van wijzigingen. Dat kan pas nadat u anderen binnen of buiten uw organisatie toegang gemachtigd hebt tot Mijn Pensioenadministratie. De machtiging hiervoor legt u vast bij uw eHerkenningsleverancier. Hoe dat werkt, leest u onder: ‘Hoe machtig ik anderen toegang tot Mijn Pensioenadministratie’.

  Let op: een administratie- of verzekeringskantoor kan geen hoofdgebruiker zijn.

 • Wie ontvangt de registratiegegevens voor de werkgeversportal?

  Omdat de werkgeversportal vertrouwelijke informatie bevat, wordt de brief met instructie voor registratie van uw account voor de werkgeversportal verzonden ter attentie van de directie.

 • In de huidige werkgeversportal heeft mijn onderneming meerdere accounts, worden deze automatisch omgezet?

  Nee, iedere onderneming krijgt één account voor een hoofdgebruiker. Deze voert het algemeen beheer. U kunt zelf bepalen wie de hoofdgebruiker wordt. De hoofdgebruiker kan vervolgens anderen binnen uw onderneming of tussenpersonen (zoals een administratie- of verzekeringskantoor) opnieuw toegang machtigen en rollen toekennen. Bijvoorbeeld voor het doorgeven van mutaties of het inzien van premienota’s.

 • Hoe meld ik een of meerdere werknemers aan?

  1. U bent aangesloten bij Bpf Foodservice
  Via de werkgeversportal kunt u een nieuwe werknemer op twee manieren aanmelden:

  • Gaat het om enkele werknemers, kiest u dan voor de optie ‘Aanmelden’ onder het tabblad ‘Medewerker’.
  • Gaat het om een groot aantal werknemers ineens, kies dan voor de optie ‘Aanleveren in bulk’ onder het tabblad ‘Medewerkers’. Vervolgens klikt u op ‘Start nieuwe bulkaanlevering’, kiest u voor ‘Volgende’ en selecteert u het sjabloon ‘Aanmelden nieuwe medewerker’. Hierna downloadt u het bestand en na bewerking klikt u op ‘Bestand uploaden’.


  2. U sluit aan als werkgever (vrijwillig of verplicht) bij Bpf Foodservice

  • Meld de werknemers die u in dienst hebt aan met als datum de aansluitdatum bij Bpf Foodservice, ongeacht de werkelijke datum indiensttreding van uw werknemer(s) bij uw onderneming. Ook als u op een veel eerder tijdstip had moeten aansluiten, meld u uw werknemers aan met als datum de aansluitdatum bij Bpf Foodservice, ongeacht de werkelijke datum indiensttreding van uw werknemer(s) bij uw onderneming.
  • Neemt u na de aansluiting nieuwe werknemer(s) aan, meldt u die werknemer(s) aan via de werkgeversportal (zie hierboven bij punt 1: U bent aangesloten bij Bpf Foodservice).
 • Hoe voeg ik een administratiekantoor toe?

  U kunt een administratiekantoor op dezelfde manier toegang machtigen als u dat voor personen binnen uw organisatie doet. Het afgeven van de machtiging verloopt via eHerkenning. Voor een instructie, lees: Hoe machtig ik anderen toegang tot Mijn Pensioenadministratie.
  Is de toegang voor u en uw administratiekantoor geregeld? Dan kunt u voortaan uw pensioenzaken online regelen.

 • Waar vind ik een gebruikershandleiding?

  Mijn Pensioenadministratie beschikt niet over een gebruikershandleiding. De gedachte en het vertrekpunt achter de ontwikkeling van dit werkgeversportaal is dat de werking en opties die wij u bieden zoveel mogelijk voor zich spreken. Heeft u onverhoopt toch vragen over een functionaliteit? Dan biedt Mijn Pensioenadministratie u een aantal ondersteuningsopties. U vindt deze na inlog in de actiegids (het venster aan de rechterzijde) onder ‘Ondersteuning’.

  Ook beschikbaar

  1. Rondleiding: een instructievideo die u in vogelvlucht de mogelijkheden toont van dit werkgeversportaal en u meeneemt in de werking van de belangrijkste functionaliteiten.
  2. Veelgestelde vragen: u kunt deze hulpfunctie vanuit iedere pagina aanroepen. Vervolgens tonen wij direct de vragen die het meest relevant zijn voor de plek waar u zich bevindt of de actie waar u op dat moment mee bezig bent.

  Onze afspraken rondom onze pensioenregeling liggen vast in het pensioenreglement en het uitvoeringsreglement. Om het u gemakkelijker te maken zijn deze afspraken en de reglementen vertaald naar een praktisch handleiding met informatie over uw rechten en plichten: De ‘Werkgevershandleiding’ op onze website.

 • Waar kan ik terecht met vragen?

  Stel uw vragen via het contactformulier in Mijn Pensioenadministratie.
  U vindt deze onder ‘Stel uw vraag’.

  U kunt ook bellen naar: 088-116 2435, elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur.