Vragen over de coronacrisis en uw pensioenfonds

Werkgevers

 • Hoe gaat ons fonds om met het innen van de pensioenpremies in tijden van corona?

  Werkgevers die tijdelijk minder of geen pensioenpremie kunnen betalen, komen in aanmerking voor gespreide betaling. Lees meer hierover bij ‘Tijdelijke maatregel uitstel betaling’.
  Als uw bedrijf de volledige nota binnen de reguliere termijn van 30 dagen kan betalen, dan vertrouwen wij erop dat u dat doet. Dat is belangrijk voor het pensioen van uw werknemers. Juist nu veel zaken onzeker zijn, is het van belang dat het pensioen voor later goed geregeld blijft.

 • Kan ik de gespreide betaling via automatische incasso laten verlopen?

  Nee. U moet deze betalingen zelf overmaken. Het is niet mogelijk om deze gespreide betaling via automatische incasso te doen.

 • Mag ik de gegevens voor de pensioenadministratie later doorgeven?

  Nee. Wij hebben deze informatie nodig om de pensioenen voor uw werknemers zorgvuldig vast te stellen.

 • Wat zijn de gevolgen van de NOW-maatregel voor mijn werknemers?

  Maakt uw bedrijf gebruik van de NOW-maatregel? Dan blijven uw werknemers bij u in dienst. Zij blijven 100% salaris ontvangen, ongeacht hoeveel uw werknemer werkt. Zij blijven ook over dat salaris pensioen opbouwen. Want u blijft het salaris van uw werknemer voor 100% betalen en dus ook dezelfde premie inhouden op dat salaris en dezelfde premie (samen met uw deel) betalen aan het fonds.

 • Wat is de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)?

  Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) probeert de overheid te voorkomen dat werknemers hun baan en inkomen kwijtraken door de coronacrisis. Vanaf 6 april kunt u een aanvraag hiervoor indienen bij het UWV. De NOW-maatregel biedt werkgevers voor maximaal 90% een tegemoetkoming in de loonkosten. U vindt meer informatie op www.uwv.nl.

 • Als ik failliet ga, raken mijn werknemers dan hun pensioen kwijt?

  Door een faillissement eindigen de dienstverbanden van uw werknemers meestal. Het tot dan opgebouwde pensioen blijft uiteraard behouden. Maar bij het eindigen van het dienstverband stopt ook de verdere deelname aan de pensioenregeling van Bpf Foodservice. Daarbij is de reden voor het faillissement niet van belang.

 • Mijn bedrijf gaat failliet. Hoe moet het met de pensioenpremie die ik nog niet heb betaald?

  Als een bedrijf failliet gaat, kan het vaak geen pensioenpremie meer betalen voor zijn werknemers. Werknemers hebben echter wel recht op pensioenopbouw bij ons fonds, zolang ze in dienst zijn. Het is mogelijk dat UWV deze premie voor zijn rekening neemt. Maar alleen als werknemers daarom vragen. Voor meer informatie ga naar www.uwv.nl.

 • Wat zijn de gevolgen voor de financiële situatie van ons fonds?

  Door de coronacrisis is de dekkingsgraad gedaald. Daar kunt u hier meer over lezen. Het is nu niet te zeggen hoe de financiële situatie zich verder ontwikkelt en of dit gevolgen heeft voor de pensioenen. Het bestuur volgt de ontwikkelingen op de voet en benadrukt dat ons fonds belegt voor de lange termijn en zorgvuldig beslissingen neemt.

 • Wat doet het bestuur van ons fonds?

  Het bestuur heeft, naast de reeds bestaande organisatie, een crisisteam ingericht dat regelmatig overleg heeft. Ons fonds volgt de ontwikkelingen op de voet en wij nemen zoals altijd zorgvuldig beslissingen. Wij houden u via deze website op de hoogte.

(Oud-)werknemers en gepensioneerden

 • Hoe kan ik mijn vraag het beste stellen?

  Door de coronacrisis heeft ons fonds enkele maatregelen genomen. Onze medewerkers van de klantenservice werken bijvoorbeeld zo veel mogelijk vanuit thuis. Het is mogelijk dat u ons iets minder goed kunt bereiken dan normaal. Hebt u een vraag die niet dringend is? Stel deze via het contactformulier. Natuurlijk proberen wij deze zo snel mogelijk te beantwoorden.

  Wilt u iets aan ons doorgeven? Bijvoorbeeld de naam van de partner waarmee u samenwoont, een scheiding doorgeven of een e-mailadres wijzigen? Log in op de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers en regel het direct online.

 • Wat zijn de gevolgen van de NOW-maatregel voor mijn pensioen?

  U bouwt gewoon pensioen op zoals altijd. Want als uw bedrijf gebruik maakt van de NOW-maatregel, dan blijft u bij uw bedrijf in dienst, u krijgt 100% salaris van uw werkgever. Over dit salaris bouwt u pensioen op. Ongeacht hoeveel u werkt. Uw werkgever houdt dezelfde premie in op uw salaris en betaalt de premie aan het fonds.

 • Als mijn bedrijf failliet gaat, raak ik dan mijn pensioen kwijt?

  Door een faillissement eindigt het dienstverband. Het tot dan opgebouwde pensioen blijft uiteraard behouden. Na beëindigen van het dienstverband, stopt ook de opbouw van het pensioen bij ons fonds.

 • Als mijn werkgever geen premie betaalt, kost dat mij pensioen?

  Nee, uw pensioen wijzigt daardoor niet. Als de werkgever (tijdelijk) niet betaalt, is ons fonds verplicht om de pensioenopbouw van alle werknemers door te laten gaan. Een premieachterstand heeft ook geen invloed op de pensioenuitkeringen aan gepensioneerden. Die lopen gewoon door.

 • Het bedrijf waar ik werk, gaat failliet. Hoe moet het met de pensioenpremie die mijn werkgever niet kan betalen?

  Als een bedrijf failliet gaat, kan het vaak geen pensioenpremie meer betalen voor zijn werknemers. U hebt echter wel recht op pensioenopbouw bij ons fonds, zolang u in dienst bent. Het is mogelijk dat UWV deze premie voor zijn rekening neemt. Maar alleen als u als werknemer daarom vraagt. Voor meer informatie ga naar www.uwv.nl.

 • Komt het pensioen voor mijn partner in gevaar?

  Mocht u onverhoopt overlijden, dan heeft uw partner recht op partnerpensioen van ons fonds. Dit verandert niet door de coronacrisis.

 • Worden de pensioenen op tijd betaald?

  Ja, natuurlijk. Onze dienstverlening gaat door zoals u gewend bent van ons. Krijgt u pensioen van ons? Dan ontvangt u uw uitkering op tijd. Dit zijn onze betaaldata.

 • Ik woon in het buitenland en heb de post niet ontvangen?

  Als u in het buitenland woont, dan kan het zijn dat u de post later ontvangt. Mogelijk wordt deze niet bezorgd. De vertraging is afhankelijk van het land waar u woont. Kijk voor meer informatie op de website van de postbezorger.

 • Wat zijn de gevolgen voor de financiële situatie van ons fonds?

  Door de coronacrisis is de dekkingsgraad gedaald. Daar kunt u hier meer over lezen. Het is nu niet te zeggen hoe de financiële situatie zich verder ontwikkelt en of dit gevolgen heeft voor de pensioenen. Het bestuur volgt de ontwikkelingen op de voet en benadrukt dat ons fonds belegt voor de lange termijn en zorgvuldig beslissingen neemt.

   

 • Wat doet het bestuur van ons fonds?

  Het bestuur heeft, naast de reeds bestaande organisatie, een crisisteam ingericht dat regelmatig overleg heeft. Ons fonds volgt de ontwikkelingen op de voet en wij nemen zoals altijd zorgvuldig beslissingen. Wij houden u via deze website op de hoogte.