Actueel

Informatie voor werkgevers

Tijdelijke maatregel termijnbetaling pensioenpremie gestopt

Tijdens de coronacrisis konden werkgevers de pensioenpremie in termijnen betalen. Dat was een tijdelijke maatregel om werkgevers in onze sector tegemoet te komen. Deze maatregel stopt met ingang van het 2e kwartaal 2022. Mochten er nieuwe ingrijpende (corona)maatregelen zijn die onze sector opnieuw raken, dan zal het fonds opnieuw bekijken of een tijdelijke tegemoetkoming voor de werkgevers in onze sector opnieuw nodig is.

U betaalt ieder kwartaal pensioenpremie voor het volgende kwartaal. Hoeveel pensioenpremie u precies voor het laatste kwartaal betaalt, ziet u op de premienota van 31 maart 2022. Deze premienota heeft een vervaltermijn van 30 dagen. Wij vertrouwen erop dat u binnen deze reguliere termijn de pensioenpremie volledig betaalt.
Voor een specificatie van uw premienota’s kunt u altijd terecht op Mijn Pensioenadministratie.

Hebt u vragen hierover?

Neem dan contact met ons op.