Nieuws

Martijn Raaijmakers is onze bestuurssecretaris

Het gaat om een nieuwe functie om het bestuur van ons groeiende fonds te ondersteunen.
Ons fonds wordt groter en de regels en wetten steeds complexer. Het takenpakket van het bestuur neemt daardoor toe in omvang en in complexiteit. Onze bestuursleden zijn professionals uit de sector die het pensioenfondsbestuur naast hun reguliere werk erbij doen. Zij hebben aangegeven dat ze meer behoefte hebben aan ondersteuning om de dienstverlening van ons fonds op goed niveau te houden.

Nieuw: bestuurssecretaris

Daarom is besloten om een bestuurssecretaris aan te stellen. Dit is een nieuwe functie binnen ons fonds. De bestuurssecretaris is ook aanspreekpunt voor deelnemers die vragen hebben aan het bestuur.

Bestuurslid Martijn Raaijmakers

Het bestuur heeft besloten om per 1 juli 2018 Martijn Raaijmakers aan te stellen als bestuurssecretaris van ons fonds vanwege zijn brede kennis en ervaring in zijn vorige functie. Hij is per dezelfde datum afgetreden als bestuurder.

Voor zijn vrijgekomen plaats namens de werknemers in het bestuur en in de beleggingscommissie zoekt ons fonds naar een nieuwe kandidaat. Nico Passchier is de plaatsvervangend voorzitter namens de werknemers.

Bron: Bestuur