Nieuws

2018: een intensief jaar

Het bestuur blikt terug en legt door middel van het jaarverslag verantwoording af over het in 2018 gevoerde beleid. In het jaarverslag 2018 staan alle belangrijke cijfers op een rij.

In het jaarverslag leggen wij u uit met welke ontwikkelingen ons fonds in 2018 te maken kreeg en welke besluiten ons fonds heeft genomen. Verder leest u het verslag van de Raad van Toezicht (RvT) en het Verantwoordingsorgaan (VO).

Enkele onderwerpen

  • een terugblik van het bestuur
  • informatie over onze financiële situatie
  • de reactie van het bestuur op het verslag van de RvT en het VO
  • onze jaarrekening
  • de missie, visie en strategie van Bpf Foodservice

Meer informatie

Bekijk hier het volledige jaarverslag 2018.
Liever een handige samenvatting? Lees dan ons Verkort Jaarverslag.